Önceki yazıyı okuyun:
Hakaret – Tazminat – Kişilik Hakları – İtibar – Yargıtay 2012-1064

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/12084 K. 2012/1064 T. 30.1.2012 Dava, menavi tazminat istemidir. Davaya konu olayda; davalıya ait sitede...

Kapat