İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT DAVASI

 

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ruhen ve bedenen zarar gören işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

İşverenin kendisine bağımlı olarak çalışan işçisini koruma ve gözetme borcuna aykırı hareket etmesi sonucunda iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan işçi, Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi gereğince işvereninden sadece uğradığı cismani zararı için tedavi giderlerinin karşılanmasını değil, aynı zamanda ileride ilerde iktisaden karşılaşabileceği mağduriyetinden doğabilecek zarar ve ziyanın masraflarını da talep etme imkanına sahip bulunmaktadır.

İşçinin iş kazası ve meslek hastalığına uğraması halinde Kurum, bu vakaları Sigorta Müfettişleri vasıtasıyla soruşturmaktadır. Sigorta müfettişleri hem işyerinde olay mahallini incelemekte, ilgililerin( sigortalı, görgü tanıkları, tanık sigortalılar, işveren yetkililerinin) ifadelerini almakta ayrıca işyeri kayıt ve belgeleri ile olaya ilişkin bütün bilgi ve belgeleri incelemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda düzenledikleri tutanak ve diğer bilgi- belgelere istinaden raporlarını tanzim etmektedirler. Bu raporlarda işçinin sigortalılık durumu, en son almış olduğu ve hak ettiği ücretler, çalışma gün sayıları, olayın cereyanında işçi, işveren ve üçüncü kişilerin kasıt, kusurları, işçi sağlığı-iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketleri, olayın iş kazası olup olmadığı vs. saptamalara yer verilmektedir.

Belirtilen rapor ve eki belgeler maddi tazminat davalarında mahkemece incelenerek göz önünde bulundurulmaktadır. İş kazaları nedeni ile tazminat davalarında talep edildiği takdirde olay tarihinden itibaren faize hükmedilmektedir.

 

 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2007/20152

Karar Numarası: 2008/5565

Karar Tarihi: 10.04.2008

ÖZETİ: İş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi davalarında, tazminat miktarı, işçinin rapor tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Başka bir anlatımla, işçinin günlük brüt geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise, 60 yaşa kadar yıllık olarak % 10 artırılıp, % 10 iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşından sonrada bakiye ömrü kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançların ortalama yönteme başvurulmadan, her yıl için ayrı ayrı hesaplanması gerekir.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Zehra Ayan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle hükmedilen manevi tazminat miktarına göre, tarafların manevi tazminat davasına yönelik temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Bu tür davalarda, tazminat miktarı, işçinin rapor tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Başka bir anlatımla, işçinin günlük brüt geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise, 60 yaşa kadar yıllık olarak % 10 artırılıp, % 10 iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşından sonrada bakiye ömrü kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançların ortalama yönteme başvurulmadan, her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Kuşkusuz, açıklanan tazminatın hesaplanması yönteminde, işçinin yaşlılık aylığı almaya veya işçinin yaşı ve oluşan meslekte kazanma gücü kayıp oranına göre ileride çalışıp yaşlılık aylığına hak kazanması üstün olasılık içinde bulunması durumunda da zarar hesabında pasif dönemin hesaba dahil edilmesi gerekir. İş kazası sonucu malul kalan işçinin aynı işinde çalışmaya devam etse dahi diğer işçilerden daha fazla çaba harcayacağı asıldır. 60 yaşından sonra elde edeceği yaşlılık aylığını da diğer işçilerden daha fazla çaba harcayarak elde edeceğinden yaşlılık aylığını aldığı dönemde de devam edecek olan maluliyeti nedeniyle zarara uğramadığı düşünülemez. Kaldı ki, sigortalıya bağlanan yaşlılık aylığında meslek hastalığı ve iş kazası kolundan alınan primlerin hiçbir etkisi bulunmamakta tamamen uzun vadedeki sigorta kollarından ödenen primler sonucu aylık bağlanmaktadır. Bu nedenlerle pasif döneminde zarar hesabına dahil edilmesi ve yeraltı maden işçilerinin zararlarının tesbitinde 50 yaşın ikmaline kadar yeraltındaki koşullar nazara alınarak yapılan ücretlerle, 50 ile 60 yaşları arasında yer üstünde tüm yıl asgari ücretle çalışıp gelir elde edeceği, 60 yaştan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif dönemde), asgari ücret esas alınarak yapılması gerekir.

Mahkemenin davacının zarar hesabında pasif dönemin de hesaba dahil edileceğine ilişkin kabulü yerindedir. Ancak, hükme esas alınan bilirkişi hesap raporunda, davacının 55 yaşına kadar çalışıp gelir elde edebileceği belirtilerek 55 yaşına kadar aktif dönem zararı hesaplandığı gibi, pasif dönem zararının da Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalılara bağlanacak yaşlılık aylığı esas alınmak suretiyle hesaplandığı görülmektedir.

Hal böyle olunca, hesap raporunun hükme dayanak alınacak nitelikte olduğundan söz edilemez.

Yapılacak iş, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak yukarda açıklanan esaslara göre bilirkişiye zarar hesabı yaptırılarak sonucuna göre karar vermektir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların maddi tazminat davasına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 10.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Etiketler

ıs kazası tazmınat,iş kazası tazminat hesaplama,iş kazası davaları,ölümlü iş kazası tazminat hesaplama,iş kazası tazminat davası

Konu ile ilgili sorularınıza aşağıdaki soru/yorum sistemine yazabilirsiniz.

41 Yorum

 • emrah

  Merhaba bundan bir ay once bende ikinci derece yanigi olan iş kazası geçirdim sol elimin ici ve sağ üç parmak kimyasalda yandı isgoremezlik raporu aldım 20 gun ellerimde yanık izleri kaldı psikolojim çöktü dava açsak bişey olurmu

  20 Mayıs 2015 at 02:17
 • AYDIN

  1997 ile 2013 yılında sağ el 2.3.4.5 parmaklarımdan işkazası geçirdim toplam kaybım heyet raporu ile yüzde 30 sürekli işgöremez raporum var ne kadar tazminat Alabilirim

  18 Mayıs 2015 at 12:19
 • emrullah alınak

  Merhaba benim abim Tedaş’ta özel şirkete bağlı çalışmakta olup 2014 Aralık Ayında geçirdiği iş Kazası sonucunda sol kolunu kaybetmiştir sağ kolunuda kullanamamaktadır
  Bu iş kazasını takip edebilecek iyi bir avukata ihtiyacımız var nereden gelirse gelsin bütün masrafını karşılayacağım şirketin sorumsuzlukları ile ilgili ciddi ve somut deliller var dava kazanılması durumunda avukata 50 bin tlden daha fazla para

  11 Mayıs 2015 at 16:54
 • sercan

  slm ben sercan

  10 Nisan 2015 at 13:52
 • mehmet

  sertel bey ben mehmet.. 4 ay önce çaliştığım inşaatta çelik kalıp ta çalışırken arkadasım demir cubuğa çekiçle vururken demirden kopan çapak sol gözüme isabet etti ve sol gözümde görme kaybı oluştu şuan sadece bir metreden ancak hareketleı sezebılıyorum ama hıç göremiyorum tedavim devam ediyor ama doktorumun söyledıgıne göre gözüm bundan daha iyi olmayacak işyerime tazmınat davası acabılırmıyım ..yazarsanız sevınırım yasım 32 acacagım tazmınatın rakamı ne olmalı sızınle de irtibata gecebilirim yardımcı olurmusunuz….tesekkürler

  13 Ocak 2015 at 16:32
 • Sedat Mirozan Kaplan

  Be sedat mirozan kaplan gebzede 9 ay önce işkazasi geçirdim tir şöförüyüm pazar tatilinde evdeydim sabah,6 siralarinda namaz kiliyordum twlefonum çaldi arayan payronun oğluydu benim yaşlarda yaşim 25 nereye dedim dedi bi fabrikaya gidip hemen gelecez fabrikanin yikim ihalesini almişlar yikmadan önce çati hurda vs gibi malzemeleri söküp hurdaya satacaklar ve beni üçüncü kata çikmami söyledi bende şöförüm ne işim var deyince oda iki tane sac var ver bana inersin dedi neyse çatiya çiktim çok sakat bir yer allaha emanet denebilir ilk çatiyi verirrken duşüyordum ikinciyi verirken çekme sakin düşerim dedim alayli bi sekilde ver bişey olmaz birden çekti çekince üçüncü kattan betona çakildim beyin kanamasi geçirdim kolum kirildi neyse beni hastaneye götürdü hastane öldü dedi kaç hastane gezdik en son ümraniye özel bir hastaneye gittik 2 .5 ay komada kaldim neyse heyete girdim yüzde 42 engelli raporu aldim hastanede polisler soruşturma yaparken polise patronlarim bzim şöför degil intihar etti tirlan kaza yapti dediler sigortamda girdi çikti yapmşlar sürekli sigortami eksik eksik yatirmişlar 5 ay da yatirmamişlar..tazminat alabilirmiyim mahkeme şubatta nolur cvp yazin.

  03 Aralık 2014 at 03:53
  • Sedat Mirozan Kaplan

   Nede cvp yazmiyorsun sertel şiraci

   09 Aralık 2014 at 00:31
 • Barış İzmirlioğlu

  Merhaba ben Barış.Babam emekli iken çalıştığı işyerinde iş kazası geçirdi.Sağ gözü zarar gördü ve %90 göz kaybı var.Biz tazminat hakkımızı öğrenmek istiyoruz.Tazminatı işyerinin mi yoksa Sigorta’nın mı ödemesi gerekir? Ve ayrıca sigorta bir maaş bağlar mı? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Kazada gözlük takmadığından dolayı bir sorun çıkar mı? Bu konular hakkında sizden bilgi vermenizi rica ediyoruz.Cevap verirseniz seviniriz. İletişim için=0539 435 26 87 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

  23 Ağustos 2014 at 19:04
 • MİRZE

  merhaba
  2006 da iş kazası geçirdim yüzde43 heyet raporu aldım ve sgkdan emekli oldum ancak 2006dan beri iş yerine açtığım tazminat davası bir türlü son bulmadı avukatım yargıtayda sonuç aşamasında olduğunu söyledi ancAK BENİM DAVAM 2006 DA BAŞLADI VE YIL 2014 HALA BİR SONUÇ ALAMADIK BUNUN İÇİN NE YAPABİLİRİM ZAMAN AŞIMI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSUMU? BENİ AYDINLATIRMISINIZ..

  07 Temmuz 2014 at 15:37
 • ali

  mrhb arkdaşlar işyerişnde bir kaza geçirdim taşmotor ile çalışırken taş patladı taşlar yüzüme geldi 2 adet dikiş attılar bir çok yerdede yaralar var kolumdada var yaralar .arkdaşım ve ben formene ve ustaya daha önce dedik taşmotorun koruması yok taş patlasa üzerimize gelir işten çıkıp tazminat davası açsam kazanırmıyım birde işe 10 gündür başladım

  12 Haziran 2014 at 18:20
 • Skywalker

  Merhaba,
  bir müteahhit işçi ailesini bizim binamiza kendi dairesine yerleştirdi. Ailenin adamı iyi bir insan idi. Bu sene iş yerinde vefat etti. Sanki yalancı ifadelerle veya tuttanak ile kendiliğinden ölmüş imaji verildi. Savcı da doktor raporlarını sanki okumamiş ve şüphesiz ölüm yazmış, böylece iş kazası olarak adlandırmamiş. Aile fakir ve 6 çoçuk var, 5 tanesi 18 yaşından küçük. Müteahhit 50000 TL tazminat teklif etmiş, adam galiba 15 sene den beri müteahhit için çalışmış. Fakat bugün duyduğma göre ölenin değilde başkasının fotografı çekilmiş yani tam türk sahtekarlığı ? Ben bu ülkenin insanı değilim benim ülkemde her insanın değeri var…nasıl yardım edebilirim diye kara kara düşünüyorum.

  30 Mayıs 2014 at 15:23
 • arda

  selamun aleykum ben yaklaşık 3 ay önce iş yerinde sol elımın 3 parmagı yanı orta patmagının ucu koptu makınede ve 2 milimde kemıgım kopmus doktor amelıyat etmemız gerek dedi 4 milyar masraf cıkardı ben iş yeri hakkında tutanak tutturmamısdımbiz gerekli masafları veririz demişlerdi ve suan 4milyar lazım vermıyorlar suan nereye şikayet edebilirim ve etsem kazanabilrmiyim lütfen yardımcı olurmusunuz yasım 17 sigortasız çalısıyordum 1 yıldır

  28 Mayıs 2014 at 17:17
 • Himan

  ARKADAŞLAR lütfen cevap verin neolursunuz benim için çok önemli ben geçen sene temmuzda iş kazası geçirdim ve işaret parmaktan ve serçenin yanındaki parmaktanda 1er boğum kaybettim orta parmaktan 2 boğum kaybettim başparmaktan trnak koptu amelyat oldum çıktı şimdi ama ben dalgınlığıma geldi elimi makineye uzattım ve kaptırdım ben 18 yaşı altındaydım kazada ve yabancıydım türk değildim kaçakdım ve sigortamda yokdu ve orda eskiden çalışan yabancılarıda biliyorum var ben dava açtım neolur sizce ben başka neler yapmalıyım ve kazadan 5 ay sonra finlandiyaya geldik türkiyede değilim şuanda kaç sene geçer türkiyeye gitsem napsam orda ………….

  21 Mayıs 2014 at 02:41
 • ibrahim

  mrb arkadasla r ben 07 03 2014 te ıs kazası gecırdım vıcten malzeme dustu uzerıme ayak tarak kemıklerım kırıldı amelıyat oldum ıs yerım hastane masraflarını karsıladı her kontrole gıtmemde de arac gonderdı ama ben yeterlı bulmadın bu yaptıklarını dava acabılırmıyım acsam neler kazanabılırım

  24 Nisan 2014 at 14:07
 • doğukan

  Merhaba,ben 2 ay önce iş yerinde düşme sonucu iş kazası geçirdim kolum kırıldı ve platin takıldı tedavi sürecim ve raporum devam ediyor.fakat şu an nasıl bir yol izleyeceğimi ve haklarım konusunda bilgi sahibi değilim.iş yeri yetkilileri çok ilgisiz maddi ve manevi olarak.ben maddi tazminat davası açabilirmiyim? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim

  16 Mart 2014 at 21:36
 • ERKAN

  merhaba ben kesim operatörüyüm iş kazası geçirdim2 gün önce şikayetci olmadım baş parmagım kısaldı daha sonra kac yıla kadar maddi manevi dava acabilirim diye öğrenmek isterim ve birde nekadar tazminat alırım

  15 Mart 2014 at 12:50
 • Ali Kolay

  merhaba ben ali kömür ocağında çalışıyorum sskm yer altından görünüyor ama ben yer üstünde kömür eleğinde çalışıyorum 18/11/2013 tarihinde elekten düşerek yükseklik 5 veya 6 metreden düştüm sol bileğim ve bacağım kırık platin takılı şuan çalışamıyorum doktor on günlük rapor vermiş 460 lira aldım iş yerinden hiç para almadım 2,5 aydır deynekler yardımıyla yürüyorum ben hiç bir kuruma ifade vermedim ben sskdan mı iş yerindenmi kimden şikayetçi olacağım ? şikayetçi olursam ne amaçla olacağım ? Emekli olabilirmiyim ? beni aydınlatırmısınız yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler ::)

  29 Ocak 2014 at 14:50
 • döndu basoglu

  ben 50 yasımda iş kazası gecırdım kazagecırmeden 1 ay önce emeklı oldum ve işedevam edıyordum merdıvenden dustum belım kırıldı işten cıkarıldım sıkayetettım sskya cunkı yarımdım artıkdulum kımsemyok calısmak zorundaydım mufettıs raporlarım olumlu cıktı ıspatladım yuzde 30 işgörmezlık raporumvar baro avukatverdı dava acıldı önce tesbıt acıcazdedı
  dun bıttı verılen karar şu emeklı oldundan eksık pırım ödenmesınden hak alamazsın
  cok alakasız bıdava bence avukatım baska mahkeme acıcaz dıyor yoldu benı temızedıcem dıyor ben emeklı oldumdan tazmınat maddı manevı dava acamazmıyım iş kazasını ispatlamısım sskya katkı payını ödemıs ödememıs benı nıye ilgılendırıyo ben sadece evet bu kaza işkazasıdır veya deyıldır demesını istemıstım ama baska bıseyler yanıltmalar oldunu dusunuyorum benı aydınlatın yalvarıyorum ben nereye gıdeyım

  25 Aralık 2013 at 16:11
 • onur polat

  1 ay once iş kazası gecırdım şikaytçi olmamamı soylendı ve bende olmadım lakın bana soylenen hıb bsy yapılmadı ben suan da sıkayetımı geri alıp tazmınat davası acabılırmıyım

  02 Ekim 2013 at 21:03
 • CAHİT GÜLBAŞAR

  merhaba ben antalyada bir otelde şirket adına çalışan bir güvenlik görevlisiyim. agustos ayının 21 de otelden alacagı oldugunu söyleyen bir şahıs geldi bizm güvenlik müdürü ile tartıştı ve silahını çekip beni bacagımdan yaraladı hastanede 1 gün kaldı ve 21 gün rapor aldım bu süre içerisinde güvenlik şirketi sahibi kesinlikle benimle ilgilenmedi şimdi bende dava açmak istiyoru ne yapmam gerkiyor lütfen yardım madurum
  teşekkürler. CAHİT GÜLBAŞAR

  08 Eylül 2013 at 12:27
 • halil

  hocam ben bun dan 2 yıl ön ce iş kazası gecirdim ve aradan 1 yıl geçtıkten sora işi ben bıraktım ordan bana tazmınat olarak 5 bin tele verdiler normalmıdır bunun dısında her hangi bi para verilmedi ama normal maaş ve hastane masrafını verdiler orda çalıstıgım surece budurum da ne yapmam lazım?

  05 Ağustos 2013 at 00:10
 • FERDİ ŞAHİN

  BEN 2011 yılın mart ayının 3 unde mersin Anamur da bir otomotiv firmasında işe başladım ama son 1 aydır bana yıldırma polıtıkası uyugulayıp çıkmamı ıstıyorlar ısten once fırmada 2. el satış sorumlusu ıken su an satış danışmanı olarak gözüküyorum yanı kalfa ıken cırak yapılıyorum. VE MAALESEF BU YAZILI ANLASMAYI ONUMUZE KOYDULAR IMZALIYACAKSIN DIYE IMZALAMAK ZORUNDA KALDIK.sureklı haftanın 4 gunu sehır dışında aktıf musterı pesınde kapı kapı araç satmam ıstenıyor.evıme gelemiyorum hafta sonları harıcın de ben de iş yerimden ayrılmak ıstıyorum fakat 2.5 yıl oldu tazmınatımı ve işsizlik maaşımı almadan ayrılmak ıstemıyorum evlıyım 1 oğlum var bu yıl okula baslıyacak onu burda guvenmedıgım bır ıs yerının olduğu ıle okula da başlatmak ıstemıyorum çünkü bız aslen ankaralıyız ve ankaradan geldık Anamur a tekrar dönmek ıstıyorum aılem annem babam evım orda aldığım maasla gecınemıyo
  rum maaşımı 1200 tl olarak oduyorlar anlaşmamız oyle ama asgarı ucret tutarı kadar bankaya yatmakta ustu 400 tl elden ımza karsılıgı maas farkı odemesı altında odenıyor asgari ücretten fazla maas aldığım halde ssk prım ım asgari ucret olarak yatmaktadır..MAAS + PRIM USULU ıle calısmaya başlamıştık sırket sureklı kota sını yüksek tuttuğu ıcın prım alamıyoruz halıyle gecınemıyoruz defalarca ve hala satış danışmanı olarak gozuktugum halde şoför gıbı gece gunduz yollara yollanıyorum uzun yollara ( ANAMUR İSTANBUL ANAMUR BODRUM ANAMUR İZMİR ANAMUR AYDIN ANAMUR SİVAS ANAMUR KARAMAN GIBI SIFIR ARAC TESLIMATINA GITMEKTEYIM.) bunların herhangı bır harcırahı VEYA fazla mesai ucreti soz konusu degıl alamıyoruz vermıyorlar işinize gelırse deyıp ısın ıcınden çıkıyorlar ayrıca dini bayram tatıllerınde resmı tatıl gunlerınde tam anlamıyla çalışıyor ve fazla mesai ucreti alamıyoruz vermıyorlar. AYRICA SABAH 8 DE İŞE BASLIYORUZ VE AKSAM 7 DE CIKIYORUZ GUNDE 11 SAAT CALISIYORUZ ben bu ıs
  yerınden bu baskılarla ve bu sartlarla tazmınat alarak ve işsizlik maaşı alarak nasıl ayrılırım.
  teşekkür ederım.

  24 Temmuz 2013 at 15:05
 • alp

  %10 meslek hastalığı iş gücü kaybının maddi manevi toplam tahmini tazminat tutarı nekadar olur teşşekür ederim.hastalık tespit tarihi 06.05.2011 doğum tarihm 1983 brüt maaş 1300 ilginize çok teşşekür ederim.

  29 Haziran 2013 at 01:22
 • gökhan

  Merhabalar. Babamın enerji sektöründe bir şirketi var.Bir gün işçilerden biri elektrik akımına tutulup vefat etti.Ailesi de bize tazminat davası açtı.Buraya kadar sorun yok ancak ilginç olan şey şu o işçimizin bir rahatsızlığı varmış ve ilaç kullanıyormuş.Kullandığı ilaçlar unutkanlığa yol açıyormuş.Bu yüzden elektriğin açık olduğunu unuttuğu için bu olay yaşanmış.Bir başka konu ise hanımı kocasının bu durumunu bildiği halde ona destek olmak yerine adamı borca sokmuş.Çalışmak zorunda bırakmış.İşçimizin normalde tedavisi bitene kadar çalışması sakıncalı yani.Ben bu konu hakkında bilgisi olan varsa yorum bekliyorum.Sizce dava nasıl sonuçlanır ? Şirket olarak bizden yana hiçbir kusur yok.Demek istediğim sigortası var ve bütün güvenlik ekipmanları sağlanmıştı kendisine.Bütün bunlara rağmen yinede üzüldük tabi ki.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

  12 Haziran 2013 at 21:15
  • bse

   gökhan kardeşim işçinize allahtan rahmet dilerim,işçinizin unutkanlık hastalığı olduğunu ve bu olayı eşinin bildiğini söylemişsiniz vede borca girdiğini vs söylemişsinz elbetteki bunlar ispat edildiği takdirde önemli şeylerdir ancak burda iş verenin kaçınılmazlık ilkesi göz önünde bulundurlucaktır, yani işçi nekadar suçlu olsada işvereninde bir okadar sorumluluğu olduğu bilinmesi gereken şartlardandır işveren iş güvenliği ve sağlığına karşıı gerek her türlü önlemi tedbiri almak ve aldırmakla görevli,işçide alınan her türlü tedbirlere uymakla yükümlüdür,yani burda kusur oranı tespit edildikten sonra kusura oranına göre bir tazminat ödemeniz kaçınılmazdır,kaldıki işçinizin böyle bir hastalığı %100 olmuş olsa dahi işveren işe girerken sağlık raporu vb evraklarını istemek zorundadır. böyle bir hastalığı olan kişinin sağlık raporunda bildirilmek zorundadır.yani demem oki tazminattan kaçınmanız mümkün değil ancak söylediğiniz durumu ispatlamanız sonucunda kısmı bir tazminatla dava sonuçlanabilir.geçmiş olsun..

   29 Haziran 2013 at 01:41
 • musa demirtaş

  merhaba ben endüstri meslek lisesinde öğrenci iken öğretmen ders esnasında atölyede olmadığı bir zamanda ben parmağımı tezgaha kaptırdım ve koptu hastaneye bile öğretmenim gelmedi ondan sonrada okuldan savudum ve okulu bıraktım. ben şimdi hakkımı aramak istiyorum aradan 2 yıl geçti mahkemeye dava açıp tazminat alabilirmiyim bilgilendirmenizi rica ediyorum.teşekkürler

  13 Mayıs 2013 at 14:25
 • yavuz TC

  işkazası davaları yaklaşık olarak 10 yıl sürüyor 1-2 yılda yargıtay
  süreci sürse , 10-12 yılda bir işkazası davası bitiyor. (Birde manevi tazminat kısmı var oraya hiç girmiyorum) Adam öldürsek,
  adam yaralasak tecavuzcu coskun olsak, bir suçdan içeri girsek 10-12 yıl
  yatarmıyız. bu nebiçim adalet…. devlet resmen hayatı maffolan işciye çin işkencesi yapıyor.

  Diğer mevzu ssk rucu davası bilirkişi
  işkazasında kaza zede işciye kusur vermese dahi maddi tazminatın %60-%70 (belki daha fazla)
  işciden kesilerek ssk ya bırakılıyor. Birde avukatlık ücretini düşünün işciye tazminat olarak çerez parası kalıyor… işcinin kazada kusuru olmasa dahi
  devlet hangi hakla maddi tazminatdan pay istiyebiliyor. devletimiz iş
  güvenliğini yeteri kadar denetlese zaten iş kazaları minumuma iner devlet hatasını her şekilde işci ödüyor. Bunun adınada adalet deniyor saygılar…

  30 Nisan 2013 at 18:46
 • Tacettin Kaçar

  selam ben gemide kasım 2011 göze çapak kaçmasından dolayı göz kaybı oldu dünya gözde kornea nakli oldum 23 03 2012
  tedavim 2013 martda 100.70 iş başı yapar raporu alındı şirket 31 martda çıkış verdi hesapda tedavim bitince gemiye yollucakdı avukatları sıkıntı olur diye beni kendileri başka şirket buldu 1kontrat gel geri alırız dedi 2011 2013 mart ayına kadar maaşımı aldım ssk danda sürekli iş göremezlik maaşı alıyorum şu an boşum bir hakkım olabilirmiydi

  09 Nisan 2013 at 17:17
  • murat hato

   merhaba bende aynı benzer bir kaza ile sol gözümü kaybettim kornea nakli oldum .gözüm%90 görmüyor hala mercek takıldı iris yok
   % 10 rapor verdiler. yurt dışında calışırken oldu ne kadar işsizlik maaşı veriyorlar size

   06 Temmuz 2015 at 01:47
 • ahmet

  merhabalar babam bir sirkete ait vincde trafik kazasi gecirdi tazminat davasi actik sirkete fakat babamin suclu oldugu yonunde mahkeme sonuclandi.bizde temyiz verdik. sonuc ne olur.

  22 Mart 2013 at 05:45
 • Azat_tekin0321

  merhaba ben erdal şenkaya ben 2 _3 aylık girmiştim fabrikaya 10 metre yükseklikten düşdüm iş kazası geçirdim ve bel kemigim kırıldı ve pilatin atıldı yüzde 60 rapor aldım emekli olabilirmiyim cevap yazarsanız sevinirim

  13 Mart 2013 at 19:17
 • Emrearda_1977

  herkese merhaba benim sorum su bundan 4 sene once iş kazası gecirdim sol ayak bilegim barcalandı iki defa amaliyat oldum 8 ay alcıda gezdim ve neticede zorda olsa yurumeye basladım.iş yerini maddi manevi tazminat davası actım mahkeme benden rapor istedi universite hastanesine sevk etti ve muane sonucunda t cetveli olcumlerı sonucunda ayagımda acı kayıbı tesbit edildi 16,9 oranında maluliyetten emekli oldum. ve bu orana karsı taraf itiraz etti oran tesbiti için dosya yuksek saglık kuruluna tekrar gönderildi oran bozulmadan yuksek saglık kurulu 16,9 sabittir diyerek dosyayı mahkemeye tekrar gonderdi. iş veren tekrar itiraz etti mahkeme adli tıpa gonderildi adli tıp eksik dosya var diyerek ünv hastanesinde muane edilip tekrar filimler cekilip gonderilmesini istedi ve ünv. hastanesinde muane edilip ayagımdaki hasarın sabit kalıcı oldugunu beyan ederek adli tıpa gonderildi.sorum su arkadaslar bu kadar hastanelerin ve ysk verdigi oran ve kararları adli tıp bozarmı baska oran cıkarmı.

  23 Şubat 2013 at 12:34
 • Yasemin Hso Buyuk

  merhaba

  ben bişey sorcaktım… benim babam inşaat ustasıydı. İnşaatta beton atarken beton pompası koptu ve babamın üzerine düştü…Bu olayın sonucunda babamı kaybettik.beton şirketine dava açtık.. 1 senedir davamız sürüyor..beton şirketinin gönderdiği aracın hatalı olduğu mutlaktır..dava sürecimiz nasıl gelişir. bu konu hakkında bilgi edinebilir miyim acaba…

  07 Şubat 2013 at 23:01
  • ilbatuhan aybars tekcan

   aynı iş kazası benimde başıma geldi bende neyapacağımı bilmiyorum. inşaat firmasını mı ,beton firmasınımı mahkemeye vereceğim bilmiyorum

   24 Mart 2013 at 16:08
   • Ünsal

    Davayı inşaat şirketine açmanız en mantıklısı ve kısa yoludur. Çünkü; müteahhit firması 1. sorumludur. Müteahhit firma taşeron firmaları denetler ve iş güvenliği ile ilgili olarak eksiklik var ise taşeron firmayı çalıştırmama hakkına sahiptir. Bu görevi yerine getirmeyip iş kazasına sebep olduğu için dava açılabilir. Müteahhit firma gerekli uyarıları taşerona yapsa dahi onu 1. sorumluluktan kurtarmaz ama size vereceği maddi tazminatı taşerondan rücu edebilir. Oda bizler için önemli değildir.

    20 Nisan 2013 at 10:38
 • Altan

  babam 8 sene önce fabrikada iş kazasında vefat etti. dava açtık. aradan 4 yıl geçti annemde vefat etti dava bana kaldı tek çocuğum ve 21 yaşındayım şuan temmuz ayında ölüm geliri die maaş bağlandı 2 tane maaşım oldu. ben tazminat alabilirmiyim ve ne kadar alabilirim?

  22 Ocak 2013 at 12:04
 • murat efe

  ayrıca hastaneleri gezdirerek babamın rahatsız lığını araştırırken belinde kırıklar olduğunu öğrendik ve ameliyat olması gerekmektedir dediler oğlu olarak dava açabilirmiyim

  02 Aralık 2012 at 19:28
 • murat efe

  babam 2.5 ay önce çalıştığı ambar şirketinin mal toplamak için başka bir fabrikaya yönlendirilmişti.halatı kopan caraskal asansörü ile kamyon dan inerken arada sıkışıp kalmış fabrika sahibi olayın yolda giderken başının dönmesi ile düşme olduğunu söylemişler herhangi bir rapor düzenlenmemiş özel hastanede muayene ettirip eve getirmişler ve bir daha da ne arayıp nede sordular ssk sı bile yapılmamış bu konuya istinaden ne yapabilirim
  yardımcı olursanız sevinirim

  02 Aralık 2012 at 19:24
 • Ahmet

  Merhaba ben başka bir işyerinde sgk lıy ken başka bir iş yerinde işe başladım fakat burada bana sgk yapılmadı 8-9 ay clıştım fakat burada bir iş kazası gecirdim sgk ye bildirilmedi özel bir hastanede ücretli cerrhi müdahale yapıldı fakat rapor almadık bana herhangi bir ücrette ödenmedi ve o şekilde yaram igleşene kadar calışmaya devam ettim eleman olmayınca gelenekadar çalışmamı istediler 1 ay sonra eleman izinden dönünce bana davranışları degişti ve benim işime son verdiler bu arada sag işaret parmagım ortadan ikiye ayrılmişti 7 veya 10 dikiş atıldı ve parmagımda kalıntıları kaldı bu arada calıştıgıma dair ıspatım şirket giriş kartım var sistem tanımlı sizden ricam ben bu bu olay karşısında dava etip tazminat alabilirmiyim.Cevaplarsanız memnun olurum veya nereye müracat etmem gerek saygılarımla Ahmet METE

  11 Temmuz 2012 at 11:39
 • Taner_4534

  2009 da iş kazsı sonucu sağ kalça kırığı oluştu %43 çalışamaz 1 yıllık rapor verdiler 8 ay iş görmezlik maaşı aldım dava devam ediyor bu ara da çalışamadığım için kredi kartı ve çocuklarımın dersana-e borçları yüzünden icralık oldum tazminatta bunlarıu da talep etme hakkım varmı toplam alacağım tazminat miktarı ne olurt buarada tekrar ameliyat söz konusu protez olma ihtimali var

  02 Kasım 2011 at 18:58
  • Cemal Oguz

   Aynı şekilde bende bir iş kazası geçirdim benimde sol kalça kemiğim kırıldı 8 aydır raporluyum iş başı verdiler ama çalışacak durumda değil bacağım.bacağımdaki platin rahatsızlık veriyor.sizin mahkeme sonuçlandı mı? bilgi verebilir misiniz?

   25 Eylül 2013 at 21:27

YORUM ve SORULARINIZ

Önceki yazıyı okuyun:
Veri Kurtarmanın Delil Niteliği – İmaj Almak

Bu kadar önemli bir operasyonda Adli Makamlar istenmeden sabit disklerin bir kopyasını şüpheli vekillerine vermeleri bu tartışmayı bitirebilirdi. Veya şüpheli...

Kapat