Tag Archives: bilirkişi

ESER NİTELİĞİNİN TESPİTİ 2004-12672 K.

11. Hukuk Dairesi 2004/2772 E., 2004/12672 K.

“ÖZET” DAVA KONUSU, HARİTANIN, YASANIN KORUNMASINDAN YARARLANACAK BİR ESER NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI 5846 SAYILI YASANIN 2 VE 1/B MADDELERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SAHİBİNİN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ TESPİTİNE BAĞLIDIR.
Continue reading

Etiketler

marka iltibas bilirkişi raporu

Leave a comment

Uygulamada marka benzerlikleri

Bu hafta sizlerle marka konusunda en çok uyuşmazlığın çıktığı benzerlik konusuna değineceğim ve pratik uygulamalardan örnekler vereceğim.
Continue reading

Etiketler

iki marka arasındaki benzerlik

Leave a comment

Bilişim davalarında bilirkişi

HUMK m.275’ye göre bir davada çözümü (halli) hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşüne (rey ve mütalâasına) başvurulan üçüncü kişiye (veya kişilere) bilirkişi denir. Bilirkişi, hâkimin teknik ve özel bilgisinin yetmediği hallerde, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi mümkün olan konuların dışındaki konularda inceleme yapar ve vardığı sonuçları mahkeme bildirir. Bilirkişinin amacı teknik ve özel bilgisi ile hâkime yardımcı olmaktır. Ancak öğretide hâkimin teknik ve özel bilgi sahibi bilirkişinin raporunun aksine karar verebilmesi pratikte pek mümkün olmadığı kabul edilmektedir.
Continue reading

Etiketler

avukat,bilişim avukatları,bilişim suçları bilirkişi,bilişim avukatlığı,bilişim bilirkişi

Leave a comment

Switch to our mobile site