HOŞGELDİNİZ 2017-09-04T23:30:49+00:00
2020/09/2017

İŞÇİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YAZILIM

20/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , |

Yazılımı geliştiren çalışanların hak iddiası gün geçtikçe artmaktadır. Elbette her seferinde farklı şekilde olay karşımıza çıkmaktadır. Bazen öyle çalışanlar vardır ki şirkete dahil olmadan önce bir tür adi ortaklığı vardır. Bazen de şirket zaten devam ederken projeye çalışanlar katılır. Aşağıda bir senaryo olarak konu aktarılmıştır. Taraflardan birisi yazılımın sahibi olduğunu iddia etmekte, davalı şirkette önemli görevlerde bulunduğunu, davalı şirkette çalıştığı süre boyunca birçok ürünün gelişimine katkı sahibi olduğunu, bizzat projelerde çalışıp emek verdiğini beyan etmektedir. Buna ek olarak söz konusu yazılım eserlerinde isminin belirtmediğini ve FSEK 15. maddeden doğan haklarını ihlal edildiğini, bilgisayar programlarının satış kataloglarında, açılış ekranlarında adının yazılı [...]

1313/09/2017

MARKA, PATENT VE TASARIM İÇİN HUKUKİ İŞLEMLER

13/09/2017|Categories: Marka Hukuku, Patent Hukuku, TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

Sınai mülkiyet hakları (marka, patent ve tasarım); devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konuşu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakları ise niteliği gereği; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez. Marka, Patent, Tasarım Belgelerinin Devri Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter aracılığı ile yapılmış olması şartına bağlıdır. Kötüniyetli birden çok devir yapılması sebebiyle, bu durumun hak kayıplarına neden olması, hak sahipliği konusunda tereddütlerin ortaya çıkması sebebiyle, hakkının devri için noter ile resmi yazılı şekil, [...]

1111/09/2017

PROJENİN SÖZLEŞME SONRASI KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ

11/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , |

Proje sözleşmeleri de sonlandırıldıktan sonra sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunlardan birisi de bir telif hakkı koruması olmayan ama bir sözleşme yapılacak kadar da değerli olan bir projenin sözleşmenin diğer tarafınca kullanılmaya devam edilmesidir. Her zaman olduğu gibi her olayda mutlaka konunun ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Tarafların kabul ettiği hususların belirlenmesi, delillerin değerlendirilmesi gerekir. Haksız rekabet hukukunun temel amacının bozulmamış ve düzgün işleyen bir rekabet ortamının sağlanması olduğu kabul edilir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 54'de haksız rekabet hukukunun bu temel felsefesi açıkça dile getirilmiş ve amacın "bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması" olduğu ifade edilmiştir. Proje İçin Haksız [...]

Load More Posts

HUKUKİWEB – WEBRAZZİ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU HABERLERİ

  • banka kredi iade

12 BANKA FAİZ İÇİN TAZMİNAT DAVASI

12 banka faiz iadesi için dava ihtimali gündeme geldi. 2007 - 2011 tarihleri arasında 12 adet bankanın faiz oranlarını belirlerken birlikte hareket ettiklerine dair iddialar üzerine Rekabet Kurumu 2013 yılında inceleme başlatmıştı. Kamu ile paylaşılan [...]

  • facebook ceza

FACEBOOK FOTOĞRAFLARI YÜZÜNDEN AİLESİNE DAVA AÇTI

Avusturya'da bir kadın reşit olur olmaz, Facebook'ta izin fotoğraflarını paylaştığı için ailesine dava açtı. "Çocukken tuvalette otururken, karyolada çıplak yatarken fotoğraflarımı paylaşmışlar. Hayatımın her aşaması fotoğraflanmış." diyen kadının 11 yaşından itibaren 700 çocukluk fotoğrafı ailesi [...]

RÖPORTAJLAR

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER