Kredi Kartı – Görüntülerdeki Sanığın Teşhisi – 8 CD 2016

2016-02-07T11:07:07+03:0009/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2015/12393 E.  ,  2016/33 K, 11.01.2016

Sanığın, yardım etme bahanesi ile yanına geldiği şikayetçinin kartını el çabukluğu ile aldığı ve şifresini de şikayetçinin Türkçe bilmemesi ve yabancı olması sebebiyle oyuna getirerek öğrendiği, daha sonra da ordan uzaklaşarak suça konu kartı kullandığından bahisle açılan davada; sanığın suçlamayı kabul etmemesi, elde bulunan CD görüntülerindeki kişinin sanık olduğunun sadece mahkeme tarafından yapılan gözlem ile tespit olunduğu, ayrıca bilirkişi incelemesi yapılmadığının anlaşılması karşısında; CD görüntülerindeki suça konu kartı kullanan kişinin sanık olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan görüş alınarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 11.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Bankanın Şifre Koruma Sorumluluğu 19 HD 2008

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2007 / 7397 Karar: 2008 / 3029 Karar Tarihi: 27.03.2008 Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının...

Kapat