BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇU – Yargıtay 8. CD 2014-15833

2014-12-09T10:38:57+03:0009/12/2014|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , |

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2013/771
Karar Numarası: 2014/15833
Karar Tarihi: 23.06.2014

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Katılana ait hotmail adresine hukuka aykırı olarak giren ve yeni şifre oluşturup katılanın erişimini engelleyerek e-mail adresini kullanan sanığın eylemine uyan TCK. nun 244/2. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına hükmolunması,

Yasaya aykırı, C. Savcısının temyiz itirazları bu itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince bozulmasına, 23.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Bilişim Sistemine Girme – Erişilemez Kılma – Bozma – Yargıtay 8. CD 2014/9860

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2013/4668 Karar Numarası: 2014/9860 Karar Tarihi: 16.04.2014 Gereği görüşülüp düşünüldü: "Bilişim sistemine girmek", bir...

Kapat