ÖZET : Sanığın çeşitli internet sitelerinde yayınladığı klip ve içindeki “rep” parçasında katılan Recep Tayyip Erdoğan’a “Tayyip uyan ülke elden gidiyor lan…” diye hitap etmesi ve tümceyi parçanın nakaratı olarak defalarca tekrarlaması eylemi, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü değer yargılar içermesi nedeniyle suçun hukuka aykırılık öğesini oluşturduğu gözetilip, hakaret suçundan hükümlülük karar verilmesi gerekir.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/565 K. 2009/13635 T. 7.7.2009

HAKARET ( Sanığın İnternet Sitelerinde Yayınladığı Klipte “…Tayyip Uyan Ülke Elden Gidiyor Lan…” Diye Hitap Ettiği/Tümceyi Parçanın Nakaratı Olarak Defalarca Tekrarladığı – Eleştiri ve Sitem Sınırları Aşıldığından Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmemesi Gerektiği )

INTERNETTE YAYINLANAN KLİP VE ŞARKI YOLUYLA HAKARET ( Sanığın “…Tayyip Uyan Ülke Elden Gidiyor Lan…” Tümcesini Parçanın Nakaratı Olarak Defalarca Tekrarladığı – Eleştiri ve Sitem Sınırları Aşıldığından Sanığın Hakaret Suçundan Hükümlülüğüne Karar Verileceği )

ELEŞTİRİ VE SİTEM SINIRININ AŞILMASI ( Sanığın İnternet Sitelerinde Yayınladığı Şarkı ve Klipte “…Tayyip Uyan Ülke Elden Gidiyor Lan…” Tümcesini Parçanın Nakaratı Olarak Defalarca Tekrarladığı – Eleştiri ve Sitem Sınırları Aşıldığından Sanığın Hakaret Suçundan Hükümlülüğüne Karar Verileceği )

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Sanığın çeşitli internet sitelerinde yayınladığı klip ve içindeki “rep” parçasında katılan Recep Tayip Erdoğan’a “Tayip uyan ülke elden gidiyor lan…” diye hitap etmesi ve tümceyi parçanın nakaratı olarak defalarca tekrarlaması eylemi, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü değer yargılar içermesi nedeniyle suçun hukuka aykırılık öğesini oluşturduğu gözetilip, hakaret suçundan hükümlülük karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi;

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan Recep Tayip Erdoğan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.