Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2016/2208 E.  ,  2016/8283 K.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın aşamalarda suçlamaları inkar etmesi, katılanın oyun karakterine sanığın kullandığı IP numarasından başka IP numaralarından da ulaşılmış olması karşısında, katılana ait oyun karakterinde bulunan ve ekonomik değeri olan sanal malzemelerin sanığın IP numarası ile bağlanıldığında başka yerlere aktarılıp aktarılmadığının ilgili oyun firmasından sorulup tespit edilerek, ayrıca suç tarihide göz önüne alınarak sanığın bilgisayarında, bilgisayar mühendislerinden oluşan bilirkişilerce inceleme yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tespiti gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 21.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.