ANAYASA MAHKEMESİ 5651 SAYILI KANUN HAKKINDA YİNE YENİDEN KARAR VERDİ

 • Öncelikle gerekçeli kararın yayımlandığını bildirmekte fayda var, bu sebeple yorumlar için henüz erken. 6518 Sayılı Kanun ile yapılan değişikler ele alındı. Bu kanun ile eklenen maddelerin iptali konusu görüşüldü.
 • Kanuna eklenen 4. maddenin 3. fıkrası “İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında, talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır” hükmü iptal edildi
 • Kanuna eklenen 5. maddenin 3.,4.,5. ve 6. fıkraları iptal edildi. İptal edilen fıkralar şöyle:
  • İptal edilen 3. fıkra: “Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.”
  • İptal edilen 4. fıkra: “Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.”
  • İptal edilen 5. fıkra: “Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.”
  • İptal edilen 6. fıkra: “Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”
 • Kanuna eklenen 6. maddenin 1. fıkrasının ç ve d bendi iptal edildi.
  • İptal ç bendi: “Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla,”
  • İptal edilen d bendi: “Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla,” iptal edildi.
 • Kanuna eklenen 9. maddenin 9. fıkrası da iptal edildi. “Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.”
 • Anayasa Mahkemesi, TİB tarafından erişime engelleme yetkisi veren hükümlerin iptal istemlerini ise reddetti. Bu konuda AYM’de daha önce bir karar vermişti. Son değişiklikle TİB’in konuyu mahkemeye götürmesi kanuna eklendiği için AYM bu defa talebi reddetmiş olabilir.
 • İptal hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

 

ANAYASA MAHKEMESİ, ERİŞİM ENGELLEME KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ BİR KARAR VERDİ

 • Anayasa Mahkemesi’nin 8 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Gündem kararı ile ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ayrımını yaptı.
 • AYM, İnterneti ifade özgürlüğünün kullanılması açısından son derece önemli bir platform olarak iade etti. İnternetteki hangi içeriklerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği konusunda da uluslararası mevzuat ve içtihatlardan örnekler verdi.
 • İfade özgürlüğü ve kişilik hakları yönünden konuyu ele alan AYM, içerikte kişilik hakkı ihlali olmadığına hükmetti.

 

BTK, TWİTTER’A 150 BİN LİRALIK PARA CEZASI VERDİ.

 • Twitter’a terör örgütü propogandasına yönelik içerikleri mahkeme kararına rağmen çıkartmadığı için ceza kesildi.
 • BTK, ilk kez bir sosyal medya sitesine ceza kesmiş oldu.

 

ALMAN MÜZESİ, WIKIMEDIA’YA TELİF HAKLARI DAVASI AÇTI

“H C Brandt’in, Maria Amalie Auguste’in 31 Aralık 1768 yılında yapılan portresinin müzeden izin alınmadan internet sitesinde kullanılması sebebiyle dava açıldı.

İnternet ortamında benzer içeriklerin sıkça kullanılması sebebiyle konunun ilgilerinin incelemesi için bir yazı şu linkte.

APPSTORE TELİF HAKLARI SORUNLARI YAŞIYOR

Bir internet siteniz var, hiç mobil uygulama geliştirmemişsiniz. Fakat birileri sitenizi çok beğeniyor ve bunun mobil uygulamasını yapıp, sitenizden aldıkları içerikle Appstore’da yerlerini alıyorlar. Ve kopya uygulama ile ciddi miktarda para kazanıyorlar. Bu anlattığımız Ne hissederdiniz?

Lakelubbers.com sitesinin sahibi Brian Raub, üç editör ve 20 freelance yazarla Amerika’daki göl tatilleri hakkında yayın yapan sitesinin kopyalanarak Appstore’da bir çok uygulama oluşturulduğunu iddia etti.