işçi - işveren mesajlarını okuyabilir

İŞVEREN, İŞÇİ MESAJLARINI OKUYABİLİR

Romanya’da yaşayan Bogdan Mihai Barbulescu, iş saatlerinde akrabaları ile kişisel yazışmalar yaptığı gerekçesiyle işten çıkartıldı. Bunun üzerine Barbulescu, Avrupa İnsan Hakları Sözlemesi’nin 8. maddesi ile korunan aile ve özel hayat hakkının ihlal edildiği bu sebeple de işten çıkartmanın haksız olduğu yönünde açtığı yerel mahkemede istediği sonucu alamayınca konuyu avukatı aracılığı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı.

Mahkeme, çalışanının, iş saatleri içerisindeki yazışmalarını inceleyen ve kişisel yazışmaları gerekçesiyle kendisini kovan işvereni haklı bularak, işverenlerin çalışanlarının yazışmalarını kontrol edebileceğine hükmetti. 

Olaya konu olan Yahoo mesajlaşmalarının izlenmesi hususu zaten işçiye profesyonel olarak kullanması için tahsis edilmiş olduğu için, işverenin kendisini kontrol etme hakkı olduğu üzerinde duruluyor. Yerel uygulamamız açısından da eğer bu şekilde bir izleme yapılacaksa işçilere yazılı olarak bildirmek yerinde olacaktır.

 


ŞİKAYET SİTELERİNİN YENİ GELİR MODELİ BULMASI GEREKİYOR.

İzmir’de bir firma, internette yayın yapan tüketici şikayet sitelerinden birisinde hakkındaki şikayetlere yanıt vermek için site ile irtibata geçti. Firma, siteye başvurduğunda, yüksek miktarda aylık aidat verme zorunluğu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine savunma hakkının engellendiği, haksız rekabet, sitenin haksız kazancı konularında avukatı aracılığı ile yargıya başvurdu. Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi internet sitesini haklı buldu. Dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı bozdu ve  firmayı haklı buldu. Şikayetçi tüketiciler kadar firmanın da kendini savunma özgürlüğü olduğunu vurgulayarak bilirkişi raporlarını ve belgeleri yeterli delil olarak kabul etti.

Aslında şikayet siteleri genellikle bir tüketici derneği hizmet olarak kurulmakta ve özünde tüketici haklarını savunmak için çalışmaktadır. Daha önce benzer konularda davalar açıldığında Yargıtay tüketici haklarının korunmasına yönelik her türlü girişimin özendirilmesi gerekir, gerek olan olayların yazılmasında sakınca yoktur, eleştiri sınırını aşmayan şikayetlerin yayınlanması uygundur şeklinde kararlar vermişti. Fakat bu defa şikayet sitelerinin cevap hakkı için ücret istemesi noktasında Yargıtay görüşünü değiştirdiği anlaşılıyor. Bir süredir sektörde eleştirilen bir husus olan konuyu muhtemelen site sahipleri de bekliyordu, muhtemelen artık gelir modellerini daha çok reklam ve benzeri hususlara kaydıracaklardır. Karar sonucu şikayet sitelerinin mevcut üyeleri ile nasıl devam edeceği de ayrı bir gündem konusu olacaktır.


 

GALİBA BU BAHAR SEFER KİŞİSEL VERİLER KANUNU ÇIKACAK

Böyle diyoruz çünkü konunun ilgililerinin bildiği gibi kanunun oldukça eski mazisi var. Fakat bu sefer bir adım öne gidildi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı 18/01/2016 tarihinde Meclise gönderildi. 


 

Antalya’da 18 yaşından küçüklere bazı oyunlar yasaklandı.

oyun yasaklarıAntalya Valiliği tarafından alınan kararla, 18 yaşından küçüklerin internet kafelerde ve elektronik oyun yerlerinde, ‘Bloodrayne, Bloodrayne 2’, Grand Theft Auto (GTA), Epidos from Liberty City, ‘San Andreas’, ‘Grand Theft Auto 3, ‘Grand Theft Auto 2’, ‘Grand Ilieit Auto (Add OK)’, ‘Hitman’, ‘Global Operations’, ‘Sniper Elite’, ‘Battlefield Vietnam’, ‘Wolfenstein’, ‘The Godfather’, ‘The Godfather II’, ‘Metin2’, ‘Knight Online’, ‘Call Of Duty’ ve ‘Half Life’ adlı çok ypun oynan oyunların oynanmasının yasaklandı.

Malatya Valiliği tarafından akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından 55 bilgisayar oyununun incelenerek hazırlanan rapora atıfta bulunulan açıklamada, yasağın gerekçesi de ilgili oyunların uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik edebileceği şeklinde açıklandı.


İHA’lar (Drone) kayıt altına alınıyor.

drone-iha-insansız-hava-araciSivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı taslak talimata göre 4 kg üzeri insansız hava araçları ve drone’lar kayıt altına alınacak. Bir süredir SHGM mevzuat çalışmasını sürdürüyordu. Son yayınlanan taslak talimat için 11/01/2016 tarihine kadar görüş toplandı. Henüz talimat yayımlanmasa da taslak talimat İHA’ları kategorilere ayırmış durumda, 4 kg’a kadar kayıt zorunluluğu yokken, 4-25 kg arası kayıt zorunluluğu ve 25 üzerine ise tescil zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Her ne kadar ilgili haberlerde 25 kg altı kayıt yazılmışsa da henüz talimat yayımlanmadığı için yayımlanan taslak talimata göre yorum yapıyoruz. Cihazların gittikçe küçülmesi sebebiyle kg sınırlaması uzun vadede çözüm olmamakla birlikte bir yandan da her cihazın kayıt altına alınmasının zorluğu akıllardaki soru işareti. Yine de beyan esas alınıyor, beyan edilmezse ve kayıt İHA bulunursa, sahibinin tespiti halinde ceza gündeme gelecektir. Talimatın görüşüldüğü dönemde insansız hava araçları (İHA) ile ilgili olumsuz haberlerin gündem oluşturması sebebiyle, her türlü İHA’nın kayıt altına alınmasına karar verilmiş olması da ihtimal dahilinde.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 gün içerisinde 300.000 adet 250 gr – 25 kg arası drone’un kayıt altına alındığı duyuruldu.

Konunun meraklıları ilgili taslak talimat hakkında Webrazzi’de kaleme aldığımız yazıyı okuyabilirler: Türkiye’de ve dünyada drone’larla ilgili son hukuksal gelişmeler.


 

Bir Casino Siber Güvenlik Konusunda Başarısız Olduğunu İddia Ettiği Bir Firmaya Dava Açtı

Dünyada siber güvenlik yatırımları yeterli olmasa da günden güne önemini artıran bir sektör olduğuna kuşku yok. Sürekli sızıntıları konuştuğumuz bu dönemde bir casino güvenlik hizmeti aldığı firma hakkında çeşitli iddialarla dava açtı. Firma konuyu yalanladı. Elbette olayı mahkeme çözecek fakat burada dikkat çekici olan artık bu tür davalarında günden güne artacağı. Çözmesi hiç de kolay olmayan bu uyuşmazlıklar da siber güvenlik firmalarının aynı sorunlarla mücadele edebilmesi için ilk önce sözleşmelerini, tekliflerini elden geçirmesinde, sunduğu raporların kesinliği, garantisi konusunda hassas olunmasında fayda var.


 

Langırt Bulundurmanın Artık Cezası Yok

langirt-hukuk

 

Langırt bulundurmanın da cezası var mıydı demeyin, evet var. Hatta Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun  hakkında 13.12.1968 tarihli bir kanunumuz da var. İşte bu kanuna göre bizim otellerde, eğlence merkezlerinde oynadığımız langırtı bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktı. Anayasa Mahkemesi, Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi’nin itirazı üzerine ilgili kanunu inceledi ve “Langırt” ibaresini iptal ederek metinden çıkartmaya karar verdi.  Tilt neden hale duruyor derseniz, o da artık bir başka olay üzerine konunun Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelmesine kaldı.

 

Meraklısı için karardan bir bölüm şöyle:

…. Bu çerçevede, bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, yetkili makamlardan işletme izni alınmak suretiyle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kişilerin serbestçe kullanımına açık olduğu ve kumar oynamanın suç olmaktan çıkarıldığı bir hukuk düzeninde, el becerisine dayanarak oynanan langırt makinesini, herhangi bir kazanç kastıyla oynanmasa dahi, bulundurma, çalıştırma, yurda sokma veya imal etmenin yasaklanması, demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olmadığı gibi hukuk devletinin gereği olan “adalet” “hakkaniyet” ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.

Diğer taraftan, hukuk düzeninde öngörülen bir yasağın hukuk devleti ilkesine aykırı bulunması yasak konusu eylem için getirilen yaptırımı da Anayasa’ya aykırı kılar. Bu kapsamda, langırt makinesini bulundurma, çalıştırma, yurda sokma veya imal etme eylemlerinin yasaklanmasını öngören kural Anayasa’ya aykırı olduğundan bu eylemleri gerçekleştirenlerin bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmalarını öngören kural da Anayasa’ya aykırıdır…..