Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma fiili, TCK 244/1’de yaptırım altına alınmıştır. Bilişim sisteminin işleyişini engelleme, sistemin beklendiği gibi çalışmasının önlenmesi, yavaşlatılması ya da taleplere cevap veremez hale getirilmesidir.

DDOS atak olarak bilinen bir sisteme aşırı yüklenmek sureti ile çalışmasını engellemek bu suça örnek verilebilir. Bu yöntemde bir web sitesinin çalıştığı servera olağan görüntüleme talepleri gönderilmektedir. Fakat bu talepler bilinçli olarak organize edilmiş zombi bilgisayarlardan aynı anda bir sisteme yöneltilince hedefteki bilgisayar bu olağan görüntüleme taleplerine cevap verememekte ve erişilemez hale gelmektedir.

Sisteme bulaştırılan zararlı yazılımların sistem kaynaklarını aşırı kullanması sebebiyle sistemin çalışmasının engellenmesi, klasörlerin şifrelenmesi, muhasebe dosyalarının şifrelenmesi, bir kişinin elektronik posta adresinin veya facebook hesabının şifresinin değiştirilmesi uygulamada karşımıza çıkan örneklerdendir.

Cezası nedir?

Yukarıdaki eylemlerin cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezasıdır. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yukarıdaki bütün yöntemlere ek olarak mağdurdan veya suçtan zarar gören şirketten sorunun çözülmesi için para istenerek şantaj yapılmaktadır. İşte bu durumda TCK md. 244/4’te 1. ve 2. fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlaması suçu gündeme gelecektir. Bu durumda ceza da artar ve iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Yargılamayı Asliye Ceza Mahkemeleri yapacaktır.

Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma hakkında bazı Yargıtay kararları

YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 33557 Karar: 2013 / 25987 Karar Tarihi: 01.11.2013

Oluşa, katılan avukatının aşamalardaki anlatımlarına, sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, katılanın dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 4668 Karar: 2014 / 9860 Karar Tarihi: 16.04.2014

Şikayetçi avukatı tarafından e-posta adresinden arkadaşlarına uygunsuz resimler ve kontör taleplerini içeren mesajlar gönderildiğinin ileri sürülmesine karşın bu konuda bir araştırma yapılmayıp, mesaj içerikleri ve hangi IP numarasından gönderildiğine dair dosyada bir tespite de rastlanmamıştır. Bu itibarla eksiklikler yerine getirilerek sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde uzman bilirkişiden de görüş alınarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırmaya dayanarak hüküm kurulması yasaya aykırı olup hükmün bozulmasına karar verilmelidir.

YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 771 Karar: 2014 / 15833 Karar Tarihi: 23.06.2014

Katılana ait hotmail adresine hukuka aykırı olarak giren ve yeni şifre oluşturup katılanın erişimini engelleyerek e-mail adresini kullanan sanığın eylemine uyan kanun madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.