Önce bilgisayarın sonra da bilgisayarları birbirine bağlayan internetin icadı ile birlikte insanoğlu bir araya gelmek için yeni bir dünyanın sahibi oldu. Çok sayıda insan bir araya gelince de kaçınılmaz olarak düzen gerekti ve hukukçular da bu dünyaya el attı.

Bilişim suçu, internet suçu, siber suç başlıklı konunun ülkemizdeki tarihi de internetin yayılma hızına bağlı olarak gelişti. Bilişim alanındaki suçlara ilişkin ilk düzenleme, 1991 yılında, 3756 sayılı Kanun ile 765 sayılı Ceza Kanununun 11. babına ilave edilen “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı 525/a, b, c ve d maddeleri olduğu görülmektedir. Devamında ise 01.06.2005 tarihli 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununda bilişim suçlarına yer vermiştir. Sadece adli vakalar değil istihbarat ile ilgili hususlarda da bilişim sistemlerinin önemi sebebiyle MİT Kanunun’da da düzenlemeler yapılmıştır.

Sadece TCK değil, internetin hızla yaygınlaşmasıyla 2007 yılında 5651 Sayılı Kanun ile de internetteki çoğu husus düzenlenmiştir. 5651 Sayılı Kanun öncesinde uyuşmazlıklar TCK veya genel ilkelere göre çözülürken, internetin gelişimi ile birlikte 2007’den itibaren getirilen tanımlamalarla olaylar çözülmüştür. İnternetin dinamizmi 5651 Sayılı Kanun’da sürekli yapılan değişikliklerle kendisini göstermektedir. Hukukçuların kalem oynattığı başka hiçbir alan Bilişim Hukuku kadar değişim göstermemektedir.Bu değişime Hakim, Savcı, Avukat, Emniyet teşkilatı da ayak uydurmaya çalışmaktadır. Değişim suç tiplerinde de kendisini göstermektedir, işte bu nedenle ceza hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde mümkün olduğunca gelecekteki gelişmeleri de kapsayacak düzenlemeler yapılmakta, yaptırımlar sürekli güncellemektedir.

Genel olarak TCK’da düzenlenen suçlar üç kategoriye ayrılmaktadır:
1- Sadece bilişim sisteminin kullanılmasıyla işlenebilen suçlar.
(Bilişim Sistemine Girme (TCK md.243), Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK md.244), Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK md.245))

2- Bazı suçların nitelikli hali olan suçlar.
Hırsızlık (TCK md. 142/2-e) ve Dolandırıcılık (TCK md. 158/1-f),

3- Bilişim sistemlerinin suçta vasıta olarak kullanıldığı suçlar,
(Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK md. 132), Hakaret ve Sövme (TCK md. 125), Müstehcenlik (TCK md. 226), Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlanması (TCK md. 228), Cinsel Taciz (TCK md. 105) vb)