Şikayete bağlı suçlarda, şikayet dilekçesinin Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmesi veya şikayete bağlı olmayan suçlarda şikayet dilekçesinin (suç duyurusu dilekçesi) Başsavcılığa verilmesi ile veya Başsavcılık tarafından kendiliğinden soruşturma dosyası açılır. Bu soruşturma dosyasının sonucunda iddianame düzenlenir ve mahkemenin iddianameyi kabulü ile ceza dava açılır (kovuşturma evresi).

Bilişim suçları genellikle sonradan fark edilmesi sebebiyle, suçtan zarar görenler anlık olarak polis merkezine gidip şikayet ederek değil, Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilecek dilekçe ile işlemler başlamaktadır.

Bilişim suçları alanındaki sık karşılaşılan şikayete bağlı suçlar şöyledir: Cinsel Taciz, Mal varlığına Yönelik Tehdit,  Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma , Hakaret, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal.

Şikayet Dilekçesinin İçeriği

Şikayet, dilekçesi suçtan zarar gören adına düzenlenir. Bu kişi şikayetçidir (müşteki). Tüzel kişi ise temsile yetkililer, çocuklar için velileri, kısıtlılar için de vasileri ilgili evraklarla dilekçeyi imzalayabilirler.

Şikayetçinin, vatandaşlık numarası, adresi, telefonu yazılır. Temsilciler varsa onlarınki de yazılar.

Şikayet dilekçesini size en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edebilirsiniz. Suçun işlendiği yer açıksa dilekçeyi oradaki Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmek doğru olacaktır. Savcılık kendisinin yetkili olmadığını düşünüyorsa dosyayı yetkili yere gönderecektir.

Şikayetçi olduğunuz kişiler için “Şüpheli” ifadesi kullanılmaktadır. Sanık ifadesi mahkeme aşamasında kullanılmaktadır. Eğer suçu işleyen kişileri biliyorsanız isim ve adresini yazabilirsiniz. Şayet kim olduğu belirsizse şüpheli kısmına “faili meçhul” yazılabilir.

Suç tarihi suçun işlendiği tarihtir. Takibi şikayete bağlı suçlarda, şikayet zamanaşımı 6 aylık süreye tabiidir. Savcılık dilekçenizin içeriği ve eklerine göre bu zamanaşımı konusunu inceleyecektir. Tarihi bilmiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Örneğin SMS ile gelen tehdit mesajı konusunda şikayette bulunuyorsanız, mesaj tarihini yazabilirsiniz.

Suç konusu. Bilişim suçları ile ilgili şikayetlerde bazen hukuk davası talepleri ile ceza davası talepleri karışmaktadır. Örneğin internet üzerinden yapılan bir alışverişte ortaya çıkan bir anlaşmazlıkta konu dolandırıcılık olarak nitelenip şikayet dilekçesi verilmektedir. Konuyu ele alan savcılık olayın bir alışveriş ilişkisi olduğu dolayısıyla takipsizlik kararı verebilmektedir. Elbette hakaret, tehdit gibi davalarda içeriği suç olup/olmadığı ile ilgili tartışmalar da ortaya çıkabilir fakat bunun kararını zaten  mahkeme verecektir. Suç tipini yanlış belirlemek bir takipsizlik sebebi değildir, anlatılan olaylar ve delillere göre savcılık doğru suç vasfına göre değerlendirme yapacaktır.

Olaylar kısmında ise olayı hiç bilmeyen bir kişinin anlayacağı şekilde olayı anlatmalısınız. Gereksiz ayrıntılara girmeden, delil ile destekleyebildiğiniz hususları, tarih sıralamasına göre yazınız. Örneğin iş yerinde daha öne çalışan bir kişinin işten ayrıltan sonra işyeri bilgisayarlarına sızdığını düşünüyorsanız, bu olayı yapsa yapsa o yapar gibi delilden yoksun bir şikayet dilekçesi vermemeye çalışın. Böyle bir durumda işçinin işe giriş tarihi, ayrılma tarihi, sizin sistem kayıtlarınız, sisteme sızma varsa bu sızma ile ilgili izler, verilen zarar, sizinle irtibata geçmişse bunun ile ilgili bilgileri yazabilirsiniz. Savcılık yeterli şüphe halinde bu kişinin bilgisayarlarının incelenmesi için arama ve el koyma kararı da verebilir. İşte bunun için sizin mümkün olduğunca kuvvetli teknik ayrıntılar sunmanız gerekir.

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında da bekleneceği gibi faillerin tespiti ve cezalandırılmasını talep edilir.

Bilişim suçlarında, failler şikayeti öğrendiklerinde ilk yapacakları iş delilleri yok etmek olacaktır. Bu sebeple şikayet dilekçesinden önce delil tespiti yaptırmanız daha sonra ispat zorluğu yaşamaktan sizi kurtaracaktır. Çünkü sizin alacağınız ekran görünlerine ait çıktıların delil niteliği tartışma yaratabilir.

Şikayet dilekçesini yazdıktan sonra adliyedeki uygulamaya gelelim.

Dilekçenizi ve eklerini 3 kopya hazırlayıp, adliyede baro odalarından temin edebileceğiniz pembe dosyaya yerleştiriniz.

Hazırladığınız dava dosyasını az önce belirttiğimiz gibi savcılığa sunmanız gerekiyor. Eğer büyük bir adliyedeyseniz bölgelere göre ayrılmış müracaat savcıları vardır, dosyanıza onlardan havale almanız gerecektir. Eğer küçük bir adliyedeyseniz müracaat konusunda nöbetçi savcıdan havale alabilirsiniz.

Havaleyi aldıktan sonra dosya ile soruşturma kayıt bürosuna gidilir ve ilgili memur dosyanızı alıp, size yıl/sayı sor. şeklinde bir hazırlık soruşturma numarası söyler. Dosyanın savcısı da belli olur. İşte bu sizin dosyanızı takip edebileceğiniz soruşturma numarasıdır. Dosyanız bu arada UYAP sistemine taranır.

Elinizdeki numara ile soruşturma bürosundan, dosyanın hangi savcıda olduğunu ve katibini öğrenebilirsiniz. Dosyanızla ilgili gelişme olup olmadığını merak ettiğinizde, yeni önemli delil sunmak istediğinizde ilgili savcı katibine giderek, dosyanız hakkında bir gelişme olup olmadığını sorabilir, yazılı ek beyan sunabilirsiniz.

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                      İSTANBUL

 

ŞİKAYETÇİ                 : Ad – Soyad

TC KİMLİK  NO       :

 

ADRESİ                       :

TELEFONU                 :

ŞİKAYET OLUNAN : 1- (Adı-Adresi-Telefonu) Veya Faili Meçhul

2- (Adı-Adresi-Telefonu)

SUÇ                             : Hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal

SUÇ TARİHİ              :

SUÇ YERİ                   :

OLAYLAR           _     :

SONUÇ ve TALEP    :

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle, şüphelinin eylemine uyan suçlardan cezalandırılması için kamu davası açılarak cezalandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                …/…/…

                                                                                                                        Ad-SOYAD

İmza

EKLERİ

1 –

2 –

3 –