Değerli okurlarımız sizinle geçen hafta Bilişim Hukuku’na giriş yapmıştık, teorik olarak incelediğimiz bu konunun bu hafta pratik uygulamalarına değineceğiz. Güncel hayatta hemen hepimizin kullandığı telsiz telefonların frekansına girip izinsiz kullanmak acaba Ceza Kanunumuzda düzenlenen bilişim suçlarına göre mi değerlendirilmelidir yoksa genel olarak hırsızlık hükümlerine göre mi? Daha evvel defalarca dava konusu olmuş bu konuyu sizlerle inceleyeceğiz.

Konuya ilk bakışta, eğer telefon hattı kablosuna saplama yapmak suretiyle suç işlenmiş olsaydı konunun bir hırsızlık suçu olduğundan şüphe edilmeyecekti fakat suçun bir çeşit bilgisayar olabilecek telsiz telefonla işlenmesi nedeniyle konunun bilişim suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülebilir.

Saplama yapmak usulüyle hat alıp sanığın kendisine ait telefon makinesi ile rıza almaksızın konuşma sağlaması şeklindeki olayların Türk Toplumunun değer yargılarına tamamen ters düştüğü, ahlaka ve hukuka aykırı sonuçlar doğurduğu tartışmasızdır. TCK’nın 141. maddesinin ilk fıkrasındaki unsurlar genişletici yoruma tabi tutulduğunda yukarıda özetlenen eylemleri kapsamına aldığının kabulü gereklidir. Zira kanunlar toplumun değer yargıları ve teknolojinin gerisinde kalamaz.

Buradaki genişletici yorum için Yüksek Mahkeme, “Eski TCK’nın 491. maddesinin dışında kalan bir eylemi madde kapsamına dahil etmek anlamında değil; esasen maddenin içinde kendisine yer bulan ve zamanın teknolojik gelişmeleriyle ekonomik değeri olan her türlü şeyin sahibinin rızası dışında kullanılması eylemlerinin de TCK’nın 491. maddesinin kapsamında olduğunu açıklığa kavuşturmaktan ibarettir.” biçimindeki gerekçeyle telefon hizmeti dahil her ne şekilde olursa olsun bedelini ödemeden bir hizmetten kaçak yararlanma fiillerinin TCK’nın 491. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenen basit hırsızlık suçunu oluşturduğu kabul etmiştir.
Bir suçun bilişim suçu olarak kabul edilebilmesi için suçu işlerken kullanılan vasıtanın bir bilişim aracı olması gerekir, bu genel anlamda bilgisayardır. Fakat gelişen teknoloji ile sürekli bilgi sistemleri gelişmekte ve bilgisayar özellikli cihazlar ortaya çıkmaktadır. Mesela oyun makineleri veya ATM’ler bilişim sistemi olup olmadığı halen tartışılmaktadır çünkü bu cihazlar sadece kurgulandıkları amaç için çalışabilirler. Bilgisayar gibi kullanılmaz fakat alt yapısında bilişim teknolojisi kullanılmıştır.

Bu tartışmalara girmeden diyebiliriz ki telsiz telefonlar bir bilişim sistemi olmadığından bu kapsamda değerlendirilemez bununla birlikte suçun cezasız kalmaması için konunun bir hırsızlık olduğu da sabittir.