Image
Bu yazımız uyarı mahiyetindedir.

Çocuk pornografisi, içeriğinde çocuk olan ve cinsel eylemi temsil eden görüntü, yazı veya figürlerdir. Biz bu konunun nedenlerine girmeden hukuksal düzenlemelere değinelim.
Ceza Kanunumuzun 226. Maddesinde konu şöyle düzenlenmiştir: ?? Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır?.


İşte sadece merak için dahi bu görüntüleri, resimleri bilgisayarınıza indirmeniz halinde maddede belirtilen bulundurma suçunu işlemiş olacaksınız. Diğer bütün eylemler anlaşılabilir ama neden ?bulundurmak? suç? Bu düzenlemelerin amacı çocukları korumaktır. Ve genellikle bu görsel ürünleri üretenler yakalanamadığından, arzı azaltmanın bir yolu da talebi kesmek olduğu düşüncesi ile bulundurma ve depolamanın suç sayıldığını düşünmekteyiz.

Bu suç kast ile işlenebilecek bir suçtur. Kişi farkında olmadan bu verileri bilgisayarına indirmiş olabilir, indirmek istediği örneğin video başka bir şeyken içinden bu video çıkmış olabilir. Bu durumda konu suç teşkil etmeyecektir. Örnek olaylarda bu konuyu alışkanlık haline getirmiş kişilerin bilgisayarında birden fazla video bulunmaktadır. Ayrıca bulundurma veya depolama için verinin belirli bir süre bilgisayarda tutulması da gerekir, yani kişi bu ürünün çocuk pornografisi içeren bir materyal olduğunu fark ettiği an silmesi veya çok kısa süreli bilgisayarında tutması bulundurma olarak kabul edilmemelidir. Ayrıca bilgisayara kaydedilmemiş fakat bilgisayarda yapılan incelemede bu meteryallere ulaştığı anlaşılan kişiye ceza verilmemelidir. Bu suç, sırf hareket suçu özelliği gösterip neticesi harekete bitişik suçtur, bu nedenle teşebbüs kural olarak mümkün değildir.

Görüldüğü gibi yaptırım oldukça ağırdır, 2 yıldan 5 yıla ceza söz konusudur ve bu ceza ertelenemez, paraya çevrilemez. Bu nedenle şayet çevrenizden birileri bu ürünleri izlediğini dahi fark ederseniz mutlaka bir psikolojik tedavi için ikna ediniz.