güven damgasıE-Ticaret İçin Güven Damgası Tebliği Hakkında Değerlendirme

 “Güven” problemini çözmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağı’nı geçtiğimiz Eylül ayında yayımlamıştı. Bu taslak ile ilgili görüşleri toplayan Bakanlık tebliği yayımlandı.

Sisteme dahil olmak isteyen elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformlar, tebliğde yer verilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdikten sonra Bakanlık tarafından yetkilendirilen Güven Damgası Sağlayıcısına başvuruda bulunabilecekler.

Verilen hizmet ile ilgili yerine getirilmesi gerekenler:

  • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilecektir.
  • Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, sızma testi firmalarına sızma testi yaptırılır.
  • E-ticareti kapsayan yedi adet temel kanuna ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlanır.
  • Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar verilir.
  • Ürünün gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususlar belirtilir.
  • Sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlanır.
  • Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlanır.
  • Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunulur. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlanır.

Şirket yetkilileri hakkında aranan özellikler:

Üzerinden geçen sürenin bir önemi olmaksızın, şirket yetkililerinin veya uygulama sahibinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

Bütün özellikleri taşıyorsanız başvuru aşamasına geçebilirsiniz.

Başvuru Güven Damgası Sağlayıcılarına (GDS) yapılacak. GDS tebliğde belirtilen şartların varlığını kontrol edecek. Eksiklikler tespit edilirse ek süreler verilecek.  GDS’nin otuz gün içerisinde başvuruyu sonuçlandırması gerekiyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa e-ticaret sitesinin ana sayfasında ve iç sayfalarında kullanılmak üzere GDS internet sitesi ile bağlantılı bir güven damgası görseli yerleştirilecek. GDS sitesine bağlı bu güven damgasına tıklandığında e-ticaret sitesine ait bilgilerin olduğu sayfa açılacak.

GDS internet sitesinde Güven Damgasına sahip olan, geçici olarak askıya alınan veya iptal edilen sitelerin güncel listesi yer alacak. Ayrıca sitede bulunan Güven Damgasında askıya alındığına dair bir mesaj bulunacak.

GDS’ler devam eden süreçte damga sahiplerini yılda bir defa denetleyecekler, SSL sertifikalarının sürelerini takip edecekler ve yaptıkları denetimlerde adli veya idari yaptırım gerektiren durumları tespit etmeleri halinde ilgili mercilere bilgilendirme de yapacaklar. Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünler ile ilgili gelişmeleri takip edip hizmet sağlayıcıları bu hususlarda bilgilendirecekler. Güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin şikâyetlerin iletilebilmesi amacıyla çevrim içi şikayet sistemi oluşturulacak. Bu şikayetlere göre denetim yapılabilecek.

Genel Değerlendirme:

Zorunlu tutulmasa da bir süre sonra güven damgası olmayan pek çok firma, güven damgası almak isteyecektir, bu durumda güven damgası almayan veya bütçe yetersizliği gibi sebeplerle alamayan firmalar için güvensiz kılındığı izlenimi yaratacağından, bu firmalar güvenilir olsa dahi tüketici tarafından tercih edilmeyecektir. Tüketici algısı sebebiyle herkes damgayı almak isteyecektir. Güven damgası askıya alınır veya iptal edilirse ve bunun sebebi yetersiz bütçeden kaynaklanırsa, sırf bu sebepten güvensiz kılınması, işletmelerin ticari itibarına zarar verebileceği bir diğer ihtimaldir. Bu sebeple de sisteme dahil olmanın geri dönüşü olmayacağından işi sıkı tutmakta fayda var.

Tabi bunun karşısında tüketicinin memnuniyeti için elbette masraf yapılması gerekecektir. Fakat tebliğ biraz geniş ele alındığından her e-ticaret faaliyetinin de kapsama alınmasına da eleştiriler getirilmektedir. Örneğin bir e-pazar yerinden müşteri ilişkileri için bir sistem kurması beklenebilirken bir mobil uygulama için bu biraz fazla olabilir. Sosyal ağlar üzerinden yapılan e-ticaret için ve  GSD’lerin tıklamadan gelen kişisel verileri kullanması ihtimali de ileride düzenlenmesi gerekebilir. Henüz belli olmasa da başvuru ve her sene yenileme için ücret talep edilecektir.

GDS’ler tarafından rutin denetleme yapılacağı gibi şikayet üzerine de denetlemeler yapılacaktır. Bu durum zaten Bakanlık denetime tabi olan şirketlerin bir de güven damgasını alıp yeni bir denetim sistemi ile muhatap olmasının önünde engel teşkil edecektir.

Yukarı İstatistiklere göre e-ticaretin önündeki en büyük engel güven sorunudur. Belki de sektörün önündeki en büyük engel “telefon sipariş etti, salatalık çıktı” türü dolandırıcılık haberleridir. Bu iyi niyetli, popüler haberlere bir de siber güvenlik uzmanlarının korkutucu tedbirleri eklenince zaten bir kez olsun internetten alışveriş yapmayan izleyici denemeyi dahi düşünmemektedir. Güven sorunu için medyanın da desteğini almak kaçılmazdır.

İşte kendisine has yerel meseleleri olan ülkemizin de kendisine has güven çözümleri de gelmektedir. Umarız bu girişimler önümüzdeki yılların istatistiklerine beklendiği gibi olumlu olarak yansır.

Bu yazının özet versiyonu webrazzi‘de yayınlanmıştır.