İnternet üzerinden alışveriş yapmak? Düşününce bir bilinmezlik ile karşılaşmaktayız. Acaba sipariş verince kredi kartı numaram çalınır mı? Hadi kredi kartı numara bir şey olmadı aldığım ürün elime geçer mi? Peki ürün elime geçti ya beklediğim gibi çıkmazsa ne yaparım? Hele bir de bilgisayar dünyasına yabancıysanız internetten alışveriş yapmaktan kaçarsınız. İşte bu gibi düşünceler elektronik ticaretin aşması gereken sorunlardır.


Kanun koyucu tüketicinin bu yöndeki endişelerini ve yaşanan sorunları dikkate alarak konuyu tüketici kanunumuzda düzenlemiştir. Tüketicinin korunması hukukunda tüketicinin yapabileceği sözleşmeler arasında mesafeli sözleşme kavramı ön plana çıkmaktadır. Mesafeli sözleşmelerde satıcı ya da hizmet sağlayıcı, tüketici ile yüz yüze gelmeksizin sözleşme kurmaktadırlar. Sözleşmenin kurulması aşamasında çeşitli iletişim araçları kullanılmaktadır. Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak, tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında ya da sonradan teslimi yahut ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.
Mesafeli sözleşmelerde hem taraflar birbirlerine hem de sözleşme konusu mal ve hizmete yabancıdırlar. Bu durumda da taraflar hata veya hile nedenleriyle sözleşmeden bekledikleri amaçlara ulaşamayabilmektedir.
Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.
Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemez. Ayrıca Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
Haftaya sanal ortama doğru yönelen tacirlerimize yol gösterecek yazımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Önceki yazıyı okuyun:
IP adresi tespiti ve soruşturma

Bu hafta sizlerle birlikte bir okurumuzdan gelen soruya yanıt arayacağız. Bir bankanın müşterisi bir şirketin hesabından şirket haberi olmadan başka...

Kapat