İnternetin kanunlarımızla tanınmış üç ana aktörü vardır. İçerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar. Öncelikle kavram kargaşasını ortadan kaldırmak için yer sağlayıcılar ile hosting şirketleri aynı anlamda olduğunu belirtelim.

Her ne kadar kanunlarımızda üç ana aktör olsa da biz daha çok içerik sağlayıcılar ve erişim sağlayıcılarla meseleleri duyarız. Hosting şirketleri bütün sektörün yükünü çeken, maliyetlerle, müşterilerle mücadele eden tabir yerindeyse gizli kahramandır. Ve bunlar da yetmezmiş gibi bu gizli kahramanın gün geçtikçe yükümlülükleri de artmaktadır.

Hosting firmalarının artık uzmanlaştığı ama aslında avukatlara danışmak zorunda oldukları başlıca meseleler alanadı uyuşmazlıkları, telif hakkı sorunları, sitede yer alan hakaret, tehdit gibi kanunlara aykırı içerikler. Bu blogda bu konularla ilgili oldukça fazla içerik olmakla birlikte en azından hosting firmaları açısından ana konuların değerlendirmesini yapacağız.

5651 Sayılı Kanun’da yapılan son değişiklikler hosting firması yetkililerine önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Artık her hosting firması kendilerine bildirilen hak ihlalleri konusunda değerlendirme yapması gerekmektedir. Burada zor olan bir yanda hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişi varken diğer tarafta içerik sahibinin hakları yer alıyor.

5651 Sayılı Kanun 5. madde 2. fıkra (Değişik: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.

Birinci kriter bir içeriğin hukuka aykırı olup olmadığına karar verilecek, ikinci kriter her ne kadar hosting şirketi içeriklerden sorumlu olmasa da eğer haberdar edilirse bu içeriği yayından çıkartması gerekiyor.

Açıkça suç teşkil eden bir içeriğin, açık bir hakaretin, kopya bir filmin yayınının hukuka aykırı olduğunu anlamak için belki uzman olmak gerekmez fakat taklit olduğu anlaşılamayan ürünler için, eleştiri gibi görünen mesajlar için avukat görüşü almak gerekebilir. Ki çoğu zaman avukatların da kesin sonuca gitmesi mümkün olmayabilir.

Belki bu madde ile konulardan mahkemeye intikal etmeden yerinde çözülmesi hedeflenmiş olabilir. Hatta hosting firmaları site sahibi müşterisi ile şikayetçi arasında arabuluculuk da yapabilir. Fakat gri alanlarda hosting firması konuya mahkemelerin karar vermesini talep etmesi yerinde olabilir.

Doğrusu değişiklikten önce mahkemeler kişilik hakkı ihlallerinde içerik çıkartmaya karar verebiliyordu, yine uyar/kaldır ile konuların çözülmesi istendiğinden olsa gerek şu an mahkemeler ancak erişim engellemeye karar verebiliyor. Mahkemelerin yapamadığını hosting firmalarından beklemek ayrı bir tartışmaya da kapı açmış oluyor. Hatta öyle ki çoğu zaman mahkemeler erişim engelleme kararı verdiğinde haber siteleri kararda içeriği çıkartma olmadığı için içeriği silmemektedir. Bu da Google tarafından içerik listelenmesi, yurt dışından kişilerin görmesi anlamına geliyor. Bu değişikliğin gözden geçirilmesinde fayda olacaktır.

Sonuçta hosting firmalarının yükümlülüğü maddede açık olarak duruyor. Bu sebeple hosting firmalarının kendilerine gelen bildirimlere hukuksal bir bakış açısı ile bakması veya danışması yerinde olacaktır.