Son zamanlarda herkeste bir akıllı telefon olması, kullanımın artık mobile kayması, gün geçtikçe multimedya kayıtlarının kalitesinin artmasıyla kişisel kullamım için veri depolama sorununu gündeme getirmiştir. Buna ek olarak kişi listesi gibi verileri de kaybetme korkusu bulut bilişimin bireysel kullanıcılar tarafından da tercih edilmesini sağlamıştır.  Teknolojik her gelişimde olduğu gibi bulut bilişim sistemleri de hayatımızı kolaylaştırırken, çözülmesi gereken sorunları da beraberinde getirmektedir.

Bireysel kullanıcılar kişisel verilerini, nerede tutulduğunu bilmedikleri ama daha çok markasına güvendikleri bir sisteme yüklemektedirler. Fakat her kullanıcının uzman olması gerekmez, şirketlerce temel mahremiyet prensiplerine uyulması gerekmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1.ve 7. Maddeler (temel haklar) , T.C. Anayasası Madde 20 (Kişisel Bilgilerin Korunması), Türk Ceza Kanunu Madde 135, Madde 136 ve Madde 137 gibi yasal düzenlemeler ve son dönemde çıkan bütün mevzuatlarda yerini alan kişisel veriler bulut bilişimi yakından ilgilendirmektedir.

Sınırısız depolama alanı, her cihazdan erişim, ücretsiz olması gibi cezbedici fırsatlar kullanıcı ücret haline getiriyor ve kullanıcıları pazarlama çalışmalarının hedefi yapabiliyor.  Zaman zaman özellikle ünlü sanatçıların sızdırılan fotoğrafları, istihbarat ajanslarının haberlere konu olan yöntemleri kullanıcılarda güven ve gizlilik kaygısını gündeme getirmektedir.

Bulut Bilişim’de güvenlik ve güvenilirlik konularını çok detaylı incelemek mümkündür. Örneğin Bulut sistemde paylaşılan bir verinin o veri olup olmadığının kontrol edilmesi ile Bulut sisteme yüklenen verinin kimler ile paylaşıldığından emin olunması farklı yaklaşımlar gerektiren konulardır.

Bulut Bilişim, uygulama çalıştırma, veri iletme, veri alma, gibi birçok işlemin yapılmasına olanak sunar. Bu çalışmada, Bulut Bilişim özel verileri, depolama ya da sadece istenen kullanıcı veya kullanıcılar ile paylaşma amaçlı kullanıldığı zaman, bu özel verilerin güvenlik, mahremiyet ve verilerin korunması prensiplerine uygun bir şekilde saklanılması için alınabilecek önlemler bulunmakta ve bu konuda araştırmacılara bir fikir verilmesi amaçlanmıştır.

Bulut Bilişim’de veriler iletilirken değiştirilebilir, kullanıcının isteği dışında paylaşılabilir ya da kopyalanabilir. Kullanıcılar, kendi bilgisayarlarını sunucu olarak gösterdiklerinde bir takım risklerle de karşı karşıya kalabilirler. Servis veren şirketteki insan faktörü devreye girip kullanıcı verileri izlenebilir. Kişisel verilerin transferi ile ilgili her ülkenin farklı kuralları olabilmekte bu da özellikle yedeklemelerde sıkıntı çıkartabilmektedir.

 

Depolama ile ilgili sorunların çözümü olan bulut bilişim ile geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Bulut bilişim ile ilgili kullanıcı gizliliğini sağlayabilmek için şirketlere yol göstericilik yapılmalı, bunun ardından özellikle AB uyum sürecine bağlı olarak gerekli mevzuat düzenmeleri artık daha fazla geciktirilmeden bir an evvel yapılmalıdır. Ülkemizde ne de olsa yaptırımı yok diyerek işi sıkı tutmayan şirketler, yasal düzenlemelerin bir anda yapılmasıyla birlikte kısa sürede uyum sağlayamayacağı da bir gerçektir.

İlgili düzenlemeler yapılırken verisi toplanan kişi lehine yapılmalıdır. Kişisel verilerle ilgili  depolamayı şirketler, bankalar değil, veri sahibinin yönetiminde depolanmalıdır. Şirketler, kullanıcı ile şeffaf bir anlaşma yapmalı, kurallara uymalı ve güven inşaa etmeli, gelecekte bu şirketler kazanacaklar. Şeffaflığın, güvenin olduğu sistemlerde kullanıcıların daha çok veri paylaştığı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple ayakta kalmak isteyen şirketler akla gelen kötü senaryoları uygulamadan hizmet vermeyi hedef edinmeliler.