Önceki yazıyı okuyun:
Yargıtay 11. HD 2014/0150 K. Mimari eserlerin FSEK ile korunması

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 1006 Karar: 2014 / 9150 Karar Tarihi: 13.05.2014 Karar: Davacı, mimar olduğunu, çizimlerini yaptığı...

Kapat