İnternet kullanımı hayatımıza girdiğinden bu yana çok yeni durumlarla karşılaşmaktayız. Sohbet ortamlarında kişilerin kendilerini olduğundan farklı göstermesi ve bu kişilerin karşısındaki şahısları yanıltmadaki ustalığı sebebiyle maalesef bazı vatandaşlarımız sıkıntılar yaşamaktadır.


Şahıs veya şahıslar karşısındaki kişinin güvenini kazandıktan sonra özel hayatlarıyla ilgili bilgiler almakta, kişilerin görüntülerini kaydetmektedirler. Bu kişiler mağdurların müstehcen görüntülerini kaydetmek için yüzlerini göstermeden kendi görüntülerini de mağdura göndermektedirler. Daha sonra aynı şahıslar mağdurla irtibata geçip ellerinde görüntü ve konuşma kayıtlarının olduğunu, şayet istedikleri paranın veya bunun karşılığı kontörün verilmemesi halinde bu görüntüleri internette yayınlanacağı tehdidinde bulunmaktadırlar.

Suçu işleyen şahıslar tehdit etmeden önce mağdurlar hakkında her türlü özel bilginin de almaları sebebiyle kişilerin banka bilgileri de tehlikeye girmektedir. Bu durumda öncelikle kişilere verilen bilgiler gözden geçirildikten sonra şayet banka hesaplarına ulaşılabilecek bilgiler bu şahıslara verilmiş ise derhal banka ile irtibata geçip hesapların dondurulması gerekmektedir.

Ceza Kanunumuzun 107. Maddesine göre Hakki olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya haksiz çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde yine aynı ceza verilir.

Bu kişilerin tespiti ise sanıldığı kadar zor değildir, yazımızdan faydalanılmaması için bu konunun ayrıntısına girmiyoruz. Önemli olan bu durumda olan kişilerin konudan şüphelenmesi halinde bu şahısları ortaya çıkartacak her türlü bilgiyi toplamasıdır. Gerisini emniyet güçleri çözecektir.