Bu hafta sizlerle birlikte geçen hafta işlediğimiz elektronik ticaret ve tüketici hakları konusuna devam ediyoruz.
Geri alma hakkı internetten yapılan alışverişlerde ilk aklımıza gelen konulardan birisidir. Geri almanın işlevi, daha önce yapılan irade beyanının etkilerini önlemek veya ortadan kaldırmaktır. Bu hak tüketiciyi koruyan en önemli haklardandır.

Ortada kurulmuş olan bir sözleşme vardır ve hükümlerini doğurmaya başlamıştır. Tüketicinin Koruma Hakkında Kanun?un 8. ve 9. maddesi gereği tüketici kendisine verilen hakkı kullanarak yapmış olduğu bu sözleşmeyi ortadan kaldırma hakkına sahiptir.

Bu maddelere göre tüketici, mallara ilişkin sözleşmelerde teslimden, hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin kurulmasından itibaren yedi gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir sorumluluğa girmeden geri alma hakkına sahiptir. Bu 7 günlük süre mal teslim edilmedikçe başlamayacaktır. Ayrıca geçen yazımızda belirttiğimiz gibi Mesafeli Sözleşme Yönetmeliği?nin 5. ve 7. maddesine göre tüketiciye bir takım bilgilerin verilmesi gerekir. Şayet bu bilgiler yazılı olarak verilmemişse bu süre yine işlemeyecektir. Bu nedenle internetten alışveriş sitesi kuracaklara tavsiyemiz ürünleri gönderdiklerinde, ürün ile birlikte bu bilgileri göndermeleridir. Ayrıca ürün için sipariş onaylandığında email ile kullanıcıya bu bilgilerin verilmesi sorun çıkması halinde önemli olacaktır. Burada bir başka sorunda bu bilgilerin yazılı olarak müşteriye bildirildiğinin ispatlanmasıdır. Geri alma beyanının 7 gün içerisinde varması şart değildir, 7 gün içerisinde gönderilmesi önemlidir.

Peki istisnalar yok mudur? Geri alma hakkının kullanılamayacağı sözleşmeler de şöyledir, 1- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmelerde, 2- Tüketicinin özel isteği uyarınca üretilen veya değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallara ilişkin sözleşmelerde, 3- Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallara ilişkin sözleşmeler. Bilgisayar programları, dergi ve gazeteler, ses veya görüntü kayıtları niteliği geri iade edilemeyecek mallar olarak değerlendirilebilir.
Haftaya geri almanın sonuçlarına değineceğiz, acaba masraflar kime ait?