İnternette özellikle kişilere veya gruplara ait web sitelerinde “resmi internet sitesi” başlıklarının olduğunu görürüz acaba sitelere böyle bir resmiyet kazandıran devlete bağlı bir tescilleme sistemi mevcut mu?

Resmi internet sitesi ifadesinden amaç sitenin gerçekten adını taşıdığı kişiye ait olduğu mesajını vermektir. Mesela ünlü bir müzik sanatçısının binlerce hayranı olabilir ve bu kişiler ayrı ayrı siteler açabilirler. Veya bir sivil toplum kuruluşunun yine birden fazla sitesi olabilir fakat bu sitelerden bir tanesi gerçekten o kuruluşa aittir.

Bu durumda öncelikle başvuruların nic.tr’den yapılmasını sağlamak gerekmektedir, böylece .tr uzantılı bir alan adı sahibi olunması için gereken özellikleri taşıdığınızı internetteki ziyaretçilerinize açıklamış olursunuz. Ayrıca ODTÜ tarafından yürütülen bu alan adı tahsis işlemi, uyuşmazlıklar gündeme geldiğinde mahkemelerimizce de kabul edilmektedir.

Fakat .tr uzantısının sahibi olmak her zaman istenilen amaca ulaştırmayabilir zira bu alan adları itiraza konu olabilmesine rağmen yine de ilk gelen alır ilkesinin geçerli olduğu bir ilkenin de uygulandığı bir alandır.

O halde ayırt ediciliğimizi nasıl sağlamlaştırabiliriz? Bu durumda tavsiyemiz Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka başvurusu yapmanızdır. Böylece hem sanal hem de gerçek alemde taklitlerinize karşı büyük bir üstünlük sağlamış olursunuz. Alan adları ile ilgili çıkan uyuşmazlıklar da tescilli bir markanın sahibi olunması önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Bu sebeple size ait olmayıp da sırf şöhretinizden faydalanmak isteyen kişilerin açmış olduğu sitelere tescilli markanızın sağladığı haklara dayanarak müdahale edebilirsiniz.
Aynı şekilde sanatçı ile hiçbir bağlantısı yokken onun adını kullanarak açılmış olan örneğin bir cafenin, o ismi kullanmasının önüne geçilebilecektir.
Yukarıda açıklandığı gibi hareket ederek siz de sitelerinize bir anlamda resmi hüviyet kazandırabilirsiniz.

Görüldüğü gibi marka hukuku ve bilişim hukuku bu şekilde iç içe geçebilmektedir.