Sanal Kumar Sitesi Hazırlamak

 Önceki yazılarımızda TCK 228 gereğince internette kumar oynatmanın suç olduğunu yazmıştık ve bu kapsamda içerik sağlayanların sorumluluğuna değinmiştik. Peki, bu sitelerin yazılımlarını hazırlayanlar da suç işlemiş oluyorlar mı?

23.01.2008 tarihinde değiştirilen 1072 sayılı Kanun’la; TCK 228 yani kumar kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdıyla oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinalar ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaklanmıştır. Görüldüğü gibi kumar oynanması için alet üretmek yasaktır.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi hakkında kanun gereğince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç kapsamında sayılmıştır.
14.03.2006 tarihli Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Sanal ortamda talih oyunları işletmeleri kurulamaz, araç ve gereçleri ile benzeri aletler çalıştırılamaz. Her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamaz ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemez ve oynatılamaz.
Sanal Kumar ortamı hazırlayan yazılımcılar açısından konuyu değerlendirirsek, görüldüğü gibi kumar aleti üretmek ülkemizde suçtur, fakat bu kanun 2008 yılında değiştirilirken sanal ortam ile ilgili bir hüküm eklenmemiştir.

Fakat 5651 sayılı kanunda yer ve imkan sağlamanın kapsamına bu kodları hazırlamanın kapsam dahilinde olup olmadığı tartışılmalıdır. Kumar aletlerinin üretilmesi yasak ise sanal ortam da kumar oynatmak da yasak ise bu sanal kumar oynatma işi için yazılım üretmek de suç sayılmalı mıdır?

Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama suçu ayrı, kumar aleti üretmek ayrı kanunda düzenlenmiştir. Ve değişiklik kapsamında sanal ortam için yazılım üretmek suç kapsamına alınmamıştır. Burada içerik sağlayanlar, sitenin sahibi olanlar ile birlikte bu sanal ortamı kuranlar ve teknik destek verenler suça iştirak etmişlerdir şeklinde bir sonuca ulaşarak yargılanma ihtimalleri de vardır. Game Over operasyonunda siteyi yayına hazırlayan ve tasarlayanlar da operasyon kapsamında göz altına alınmıştır. Bu operasyonda zayıf da olsa hiyerarşik bir yapı kurulduğu ve bu kişilerin de bu yapıda yer aldığı belirtilerek suç işlemek için örgüt kurmak suçundan ayrıca yargılama yapılmıştır. Bu kapsamda sitenin reklamını yapanlar da operasyona dahil edilmiştir.

Bu yazımızın amacı gittikçe sorun haline gelen sanal ortamda kumar oynatma eylemin unsurlarını tartışmaya açmaktır. Yazılımcı okurlarımızın bu yöndeki tekliflere temkinli yaklaşmasını tavsiye ediyoruz.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Bankaların Sorumluluğu – 22.06.2006 tarih 2005/4748 E

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 22.06.2006 tarih 2005/4748 E. 2006/7341 K sayılı karar özeti:'' bir güven kurumu olarakfaaliyet gösteren bankalar objektif...

Kapat