Hayatımıza kısa süre önce girmesine rağmen internet bir çoğumuz için vazgeçilmez olmuştur. Ticaret hayatında ise henüz beklenilen kapasiteye ulaşılmamıştır. Birçok şirket kurulumu kolay olması sebebiyle e-ticaret siteleri açmakta fakat bunun için uyulması gereken kurulları bilmedikleri için sorunlar yaşamakta veya tüketicilere sorunlar yaşatmaktadırlar. Tüketici bilinci istenilen düzeyde olmadığı için sayfaların güvenli araştırılmadan, kredi kartı bilgileri karşı tarafa verilip telafisi zor mağduriyetler yaşanmaktadır. Bununla birlikte sayfaların güvenliğini standartlaştıracak bir sistem veya sadece elektronik ticaret için düzenlenmiş yasamız da bulunmamaktadır.


4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre “tüketici”; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Tüketicinin Korunması Yasasında ?Mesafeli Satışlar? başlığı altında yapılan düzenlemeye göre e-ticaret yapan internet sayfalarında, mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce ayrıntılı olarak tüketiciye ön bilgilerin verilmesi zorunludur. Satıcı isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri, Vergiler dahil satış fiyatı, Ödeme de dahil tüm vaatlerin geçerlilik süresi, Ödemelerin nasıl yapılacağı, Teslimatın kimler tarafından yapılacağı, Cayma hakkının nasıl kullanılacağı, bilgilerinin bulunması zorunludur.

Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır. Bu onaylama işlemleri yine bir form vasıtasıyla yapılmaktadır. Burada firmaların mutlaka her adımı IP numaralarıyla birlikte dakikalarıyla kayıt altına almasında fayda vardır.