Bilişim hukuku konusunda hem ceza hukuku açısından hem de özel hukuk açısından son üç sene içerisinde önemli düzenlemeler yapıldı, düzenlemelerin yetmediği konularda ise kanunlar çıkartıldı ve hali hazırda birçok mevzuat da tasarı halinde bekliyor. Millet olarak hızlı bir şekilde girdiğimiz sanal âleme hukuk sistemimiz de aynı hızda ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar taktir ile karşılansa da uygulamada nelerle karşılaşacağımızı düşündüğümde içim o kadar da rahat değil.


İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi hakkındaki kanun içerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların sorumluluklarını düzenlemiştir. Fakat bu sorumlulukların pratikte nasıl yerine getirilebileceği tartışmalıdır bununla birlikte yüklenen sorumluluklar hakkında özellikle erişim sağlayıcıların ciddi itirazları vardır.

Bu kanun hazırlanırken Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “İnternet Üzerinde İletişim Özgürlüğü Üzerine Deklarasyonu” dikkate alınmış ve servis sağlayıcıların en önemli fonksiyonlarının kullanıcıların ifade özgürlüklerini ve bilgiyi ulaşma haklarını sağlamak olduğu ifade edilmiştir. Bu deklarasyondan hareketle kanunumuz erişim sağlayıcının içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü tutulmamıştır. İlk akla gelen bu konudan erişim sağlayıcıların sorumlu tutulması mümkün olmadığından mı acaba kontrol yükümlülüğü verilmedi? Çünkü koruma tedbiri olarak erişim sağlayıcılara zor bir yükümlülük verilmekten geri kalınmamıştır. Kanaatimce bunun sebebi de faili bulmanın zor olduğunu bilen ve bu nedenle bununla ilgili düzenlemeleri yapamayan, içerik sağlayıcıların yurt dışında olması halinde bir müdahalede bulunamayan kanun koyucu yeri sabit olan ve bu konuda en kolay sorumluluk verebileceği erişim sağlayıcılara bu itirazlara açık koruma tedbiri görevini yüklemiştir.

Gelelim içerik sağlayıcıların yani web sitelerin bu son kanundaki durumuna, kanuna göre içerik sağlayıcıları sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Fakat bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir, ancak bağlantı sağladığı içeriği benimsediği anlaşılırsa genel hükümlere göre sorumlu olacaktır. Web site sahiplerinin ve tasarımcılarının artık çok dikkat etmesi gerecektir, çünkü şu an en yaygın kullanım biçimi olan “forum ve blog” siteleri de bu kapsamda değerlendirilecek birisinin sizin forumunuza yazdığı yazıdan sorumlu olabileceksiniz, tavsiyemiz ya yazıları sıkı takip etmeniz ya da yazılan yazıları hemen yayınlamadan onay sisteminden geçirmenizdir.

Kanunun çıkış amacı aslında hazırlandığı dönemde Atatürk’e hakaretlerin yer aldığı video ve yazıların artmasından bununla birlikte çocuk pornosu gibi kabul edilemez içeriklerin görülmesi ve benzeri olayların yaşanması nedeniyle bu kanunun bir tepki ile çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bu olaylar oldukça az görülmüş ve gerekenler bu kanun yokken de zaten yapılabilmiştir, bu kanundan sonra ise anlaşılan o ki kurunun yanında yaşta yanacaktır. Bu arada belirtmeliyim ki, komisyonda yer alan kişilerden öğrendiğim bu kanunun hafiflemiş halidir.