Web sitelerinin gün geçtikçe hayatımızda taşıdığı önem inkar edilemez. Özellikle bazı siteler ulaştığı büyük ticari değer sebebiyle web sitelerinin hukuksal boyutu da tartışılmaya başladı.

Bazı internet sitelerinin özgün içeriği ve getirdiği yenilikler sebebiyle korumanın yolları aranmaktadır. Bu koruma web sitesinin görünümü açısından olabileceği gibi düşünce açısından da olabilecektir. Bu tartışmalara noktayı koyacak bir yasa çalışması henüz bulunmadığından bilgisayar programlarının korunması ile web sitelerinin korunmasını karşılaştırılmaktadır.


İnternet web siteleri, kod yapısı olarak içeriğinde yazılım dillerinden unsurlar ihtivada etse de doğrudan bilgisayar programı olarak kabul edilmemektedir.
Siteler birçok unsurun bir arada sunulduğu ve link bağlantıları barındırmaları sebebiyle veri tabanlarına benzetilebilir. Fakat web siteleri sadece bu veri tabanından oluşmamakta bunun işlenmesini sağlayan bir de ara yüz barındırmaktadır ayrı ayrı koruma sağlanması yine istenilen sonucu vermeyecektir.

HTML formatındaki web sitelerinin de bir takım emirlerden oluşan bir program olduğu, makine tarafından okunabilir taşıcıya alındıktan browser programı yardımıyla belirli bir biçimde tanımlanmış web sitesine dönüştürüldüğü belirtilerek, bunların da bir bilgisayar programı olduğu belirtilmektedir.

Web sitelerinin içeriğinde yer alan müzik, makale, resim gibi eserler gerekli koşulları taşıyorsa kanun tarafından ayrıca koruma taşıdığı şüphesizdir. Örneğin bir makale ilk kez bir web sitesinde yayınlanmışsa ve bu eser kopyalanarak başka bir yerde kullanılmış ise ilk kullanımın ispatlanması halinde hak ihlali önlenebilecektir.

Web sitelerinin ayırt edici unsuru görünümüdür, bu görünümü sağlayan unsurlar ayrıca korunabilir. Fakat bu sitelerden korunmak istenen siteyi ortaya çıkartan fikridir bu sebeple bilgisayar yazılımı olarak kabul etsek de bir şey değişmeyecektir. Bu şekildeki düşünceler kanunlarımız tarafından korunmamaktadır. En azından şimdilik.