8 02/2015

Bir Önsözleşme Olan Taşınmaz Satış Vaadi

2016-11-05T22:49:43+03:0008/02/2015|Categories: Diğer|Tags: , , , |

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, koşulları henüz gerçekleşmediği için kurulması olanaksız olan asıl satım sözleşmesinin görevini yerine getirmek üzere kolay ve güvenli bir yol olarak görülüp, tercih edilen bir sözleşme türüdür. Borçlar Kanunu, kural olarak sözleşmelerde şekil serbestisini benimsemiştir.  Ancak yasada tersine kural bulunması halinde şekle bağlılık kabul edilmiştir. Yasada özel bir biçim öngörülmüşse ve bu [...]

2 09/2012

ECRİMİSİL – HAKSIZ KULLANIM – Yargıtay 2011-19576 K.

2016-11-05T22:49:49+03:0002/09/2012|Categories: Diğer, Uncategorized|Tags: , , |

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2011/17672 E., 2011/19576 K. Davacı İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü ile davalı İbrahim aralarındaki ecrimisil davasına dair (Üsküdar Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi)'nden verilen 16.12.2010 günlü ve 2009/240 E.-2011/324 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairece verilen 07.06.2011 günlü ve 2011/5051 E.-2011/9726 K. sayılı ilama karşı davalı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.  Düzeltme isteğinin [...]

1 09/2012

TAPUDA İSİM DÜZELTME – TASHİHİ Yargıtay 14 2012-3570

2016-08-13T14:47:14+03:0001/09/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|Tags: |

14. Hukuk Dairesi 2012/2846 E.  ,  2012/3570 K. Davacılar vekili, 17 sayılı parselde murisin tapuda “Hasan kızı F. T.” olarak yazılı isminin nüfus kaydına uygun olarak “Hasan kızı F.na T.” olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece, tensip ile birlikte HMK’nun 382. maddesinde gösterilen hasımsız işlerden olmadığı gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine, asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, [...]

29 08/2012

EVİN YENİ SAHİBİ, KİRACIYI NASIL TAHLİYE EDER?

2016-11-05T22:49:49+03:0029/08/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|Tags: , , |

6570 sayılı Kanuna göre, yeni malikin konut ya da işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açabilmesi için öncelikle bu kanuna tabi bir taşınmazın kiralanmış olması gerekmektedir. 6570 sayılı Kanun 7/I, d hükmünde “gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden” denilmiştir. Buna göre taşınmazın iktisap sebebi burada önemli değildir. Sayı ve pay çoğunluğunun olması kaydıyla kira konusu taşınmazın [...]

Go to Top