3 01/2015

Yargıtay 11. HD 2014/0150 K. Mimari eserlerin FSEK ile korunması

2016-11-05T22:49:44+03:0003/01/2015|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 1006 Karar: 2014 / 9150 Karar Tarihi: 13.05.2014 Karar: Davacı, mimar olduğunu, çizimlerini yaptığı 30 adet dubleks deniz evi villasında yapılacak değişikliklerin eser sahibi olması nedeniyle kendisinin iznine tabi olduğunu, ancak kendisinden izin alınmadan davalı mimara tadilat projesi çizdirildiğini, oysaki eserin kendisine ait olması nedeniyle eserde yapılacak tadilatı çizme [...]

19 09/2012

Katalog tasarımı – Veritabanı – Haksız rekabet – Eser 2011-12386

2016-11-05T22:49:49+03:0019/09/2012|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , |

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/9385 K. 2011/12386 T. 7.10.2011 DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.4.2009 tarih ve 2006/703-2009/73 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın [...]

17 03/2012

Anayasa Mahkemesi Kararı – FSEK EK 2. madde son fıkranın İptali

2016-11-05T22:49:50+03:0017/03/2012|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı    : 2010/73 Karar Sayısı : 2011/176 Karar Günü : 29.12.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 5.12.1951 günlü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun, 21.2.2001 günlü, 4630 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile değiştirilen Ek 2. maddesinin son fıkrasının, Anayasa’nın 10., 35. ve 64. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istemidir. [...]

21 02/2012

İZİNSİZ FOTOĞRAF YAYINLANMASI

2012-02-21T19:19:55+03:0021/02/2012|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 1990/4-275 Karar: 1990/459 Karar Tarihi: 03.10.1990 ÖZET: Borçlar Kanununun 49. maddesine dayanan isteklerde, kişilik hakkına “hukuka aykırı bir saldırı” olması ve bu saldırı ile kusurun da ağır bulunması (olay tarihindeki yürürlükteki şekliyle) gerekir. FSEK.nun 86. maddesi; “eser niteliğinde olmasalar bile kişinin resmini kişisel değer” olarak kabul etmiştir. Kişinin resminin [...]

27 04/2011

TV program sunuculuğu FSEK – Borçlar Kanunu – Eser YH Genel Kurulu K. 2009/541

2016-11-05T22:49:52+03:0027/04/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/15-459 K. 2009/541 T. 18.11.2009 ÖZET : Dava, eser sözleşmesinin haksız feshine dayalı cezai şart ve tazminat istemine ilişkindir. Yanlar arasında ileri sürülen temel ilişki değerlendirildiğinde, hukuksal niteliğince bir eser sözleşmesi ( istisna akdi )olduğu ve eldeki davada da bu sözleşmeye dayalı olarak tazminat ve cezai şart alacağı istendiği [...]

Go to Top