3 10/2016

12 BANKA FAİZ İÇİN TAZMİNAT DAVASI

2016-11-05T22:49:38+03:0003/10/2016|Categories: Genel Hukuk, Haberler|

12 banka faiz iadesi için dava ihtimali gündeme geldi. 2007 - 2011 tarihleri arasında 12 adet bankanın faiz oranlarını belirlerken birlikte hareket ettiklerine dair iddialar üzerine Rekabet Kurumu 2013 yılında inceleme başlatmıştı. Kamu ile paylaşılan soruşturma içeriğinde bankaların bir uzlaşma (birlikte hareket edip faiz oranlarını belirleme) durumu  ortaya çıktı. Rekabet Kurumu yaklaşık 170 sayfa rapor [...]

1 09/2012

TAPUDA İSİM DÜZELTME – TASHİHİ Yargıtay 14 2012-3570

2016-08-13T14:47:14+03:0001/09/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|Tags: |

14. Hukuk Dairesi 2012/2846 E.  ,  2012/3570 K. Davacılar vekili, 17 sayılı parselde murisin tapuda “Hasan kızı F. T.” olarak yazılı isminin nüfus kaydına uygun olarak “Hasan kızı F.na T.” olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece, tensip ile birlikte HMK’nun 382. maddesinde gösterilen hasımsız işlerden olmadığı gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine, asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, [...]

29 08/2012

EVİN YENİ SAHİBİ, KİRACIYI NASIL TAHLİYE EDER?

2016-11-05T22:49:49+03:0029/08/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|Tags: , , |

6570 sayılı Kanuna göre, yeni malikin konut ya da işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açabilmesi için öncelikle bu kanuna tabi bir taşınmazın kiralanmış olması gerekmektedir. 6570 sayılı Kanun 7/I, d hükmünde “gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden” denilmiştir. Buna göre taşınmazın iktisap sebebi burada önemli değildir. Sayı ve pay çoğunluğunun olması kaydıyla kira konusu taşınmazın [...]

26 08/2012

Geçit Hakkı Yargıtay 14 – 2005-9767 K

2016-08-13T14:47:14+03:0026/08/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2005/8134 K. 2005/9767 T. 14.11.2005 DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 4.10.2004 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı tesisi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29.4.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Zeynep Tatık tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve [...]

26 08/2012

2016-11-05T22:49:49+03:0026/08/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|Tags: , |

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2010/8998 K. 2010/11838 T. 5.10.2010 KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil – Zilyetliğe Dayanan Kişilerin Zilyetliklerinin Malik Sıfatıyla Olmadığı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Zilyetler Yararına Oluşmadığı ) TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyetliğe Dayanan Kişilerin Zilyetliklerinin Malik Sıfatıyla Olmadığı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle [...]

Go to Top