26 11/2014

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE KARŞI GÜVENCE

2014-11-26T20:55:39+03:0026/11/2014|Categories: İş Hukuku|Tags: , , , , , , |

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz feshi durumunda işçinin mağduriyetini azaltmak ve işverenin fesih hakkını sınırlayarak sözleşmenin devamını sağlamak amacıyla hukuki bir koruma olan güvence kavramı getirilmiştir. Bu durumda iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz bir nedenle sona erdirilmesi halinde işçi, işe iadesini yargı yolu ile talep edebilmektedir. İşe iadeye karar verilmesine rağmen işçinin yeniden [...]

16 09/2011

İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT DAVASI

2016-11-05T22:49:50+03:0016/09/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , , , , |

  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ruhen ve bedenen zarar gören işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. İşverenin kendisine bağımlı olarak çalışan işçisini koruma ve gözetme borcuna aykırı hareket etmesi sonucunda iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan işçi, Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi gereğince işvereninden sadece uğradığı cismani zararı için tedavi [...]

11 08/2011

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – TAZMİNAT – YARGITAY

2011-08-11T12:26:12+03:0011/08/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , , , |

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2009/10264 K. 2010/10134 T. 19.10.2010 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Yapılacak İş Öncelikle Davacının İnşaat Demirci Ustası Olduğu ve İnşaat Demirci Ustasının İlgili Meslek Odasından Emsallerinin Ücreti Araştırılarak Gerçek Ücret Belirlenmesi Gerektiği ) MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan - Davacının İnşaat Demirci Ustası Olduğu [...]

9 08/2011

İŞ KAZASI DURUMUNDA GENEL OLARAK SAĞLANAN HAKLAR

2016-11-05T22:49:50+03:0009/08/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , |

  5510 Sayılı Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası hallerinde sigortalılara sağlanan haklar;   1-    Sigortalıya geçici iş görmezlik süresince günlük geçici iş görmezlik ödeneğinin verilmesi:   Geçici iş görmezlik ödeneğinin süresi Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır. 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş [...]

Go to Top