17 06/2017

MARKA HÜKÜMSÜZLÜK BİLİNÇLİ BENZERLİK

2017-06-16T00:47:55+03:0017/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|

Marka hükümsüzlüğü davasında önceye dayalı marka sahipliği iddiasında davacıya ait üç marka ve fiili kullanımı açısından sonradan tescil edilen marka karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada markaların görsel unsurlarlarının renk, kompozisyon açısından bilinçli olarak bir araya getirildiği ortaya çıktığı için markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Markanın hükümsüzlüğüne konu kararda her ne kadar eski 556 sayılı KHK dönemine ait olsa [...]

13 06/2017

Marka asgari seviyede ayırt edicilik

2017-06-17T11:00:10+03:0013/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , |

Marka avukatı açısından başvurunun Türkçe ve yabancı dillerde bir anlamı olmayan, türetme bir sözcüktür. Okunuşu itibariyle doğrudan tanımlayıcı mahiyet taşımayan bir markadır. Markalı ürünün ortalama alıcısının varis çoraplarını kullanacak olan genellikle yetişkinler veya ürünü tavsiye edecek ya da satacak doktorlar ve eczacılardır. Markanın çekişmeli ürünler için zayıf da olsa asgari seviyede ayırt edicilik taşımaktadır. 11. [...]

11 06/2017

Marka içerisinde kullanılan ağırlıklı ifadeler

2017-06-17T11:00:17+03:0011/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: |

Marka başvurusunda seçilen ibarenin başına eklenen ifadelerin diğer markalardan farklılık oluşturmaya yeterli olmalıdır. Sözcükler eklenen ifadeler tüketiciyi yanıltarak markalar arasında ekonomik bağlantı olduğu izlenimini doğurmamalıdır. 11. Hukuk Dairesi  2015/14442 E.  ,  2017/2796 K., T: 10/05/2017 Davacı avukatı, müvekkilinin “...” markalarının sahibi olduğunu, davalı şirketin “...” ibaresinin marka olarak tescili için davalı TPE’ne başvuruda bulunduğunu, müvekkilinin itiraz [...]

16 10/2016

MARKA – YEDEK PARÇA – DÜRÜST KULLANIM KARARI – Yargıtay Karar: 2016 / 6891

2016-10-16T16:54:42+03:0016/10/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 10989 Karar: 2016 / 6891 Karar Tarihi: 22.06.2016 Taraflar arasında görülen davada...,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/04/2015 tarih ve 2009/112-2015/87 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine [...]

18 05/2016

MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR

2016-08-12T23:40:08+03:0018/05/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , , |

Marka lisans sözleşmeleri konusunda, lisans alanın taklit markalara karşı neler yapabileceği ile ilgili bir araştırma yapıyorsanız, aşağıdaki temel kararlar marka avukatlarının ve marka sahiplerinin işine yarayabileceği düşüncesi ile derlenmiştir. 556 KHK m.21 f.6: Altıncı fıkra hükümlerine göre, markaya tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını [...]