20 06/2017

MARKA KULLANIM KONULARININ AYNI OLMASI

2017-06-18T15:46:13+03:0020/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , |

Marka tescil başvurularına yapılan itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir. Kurum tarafından verilen karara karşı 2 ay içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde kararın iptali istenebilir. Önceki tarihli marka sahibi başvurudaki bazı sınıfların kendisine ait marka ile aynı konularda olması, karıştırılma ihtimalinin mevcut olması, markalar arasında bağlantı ihtimalinin mevcut olması ve [...]

19 06/2017

MARKA SINIFLARININ ve EMTİALARIN FARKLI OLMASI

2017-06-18T10:16:36+03:0019/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , |

Marka tescil başvuruları ile ilgili itiraz hakkında aşağıdaki karar her ne kadar 556 sayılı KHK dayanağı ile görülmüş olsa da yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nda da aynı madde yer almaktadır. Olayda marka başvurusu önceki marka başvurusu sahibinin itirazı üzerine reddedilmiştir. Kurum incelemeyi yaparken iki marka arasında başvurulan sınıfları karşılaştırmakta iki ayrı hataya düştüğü Mahkeme tarafından tespit [...]

18 06/2017

MARKA ve TİCARET UNVANI

2017-06-17T10:53:33+03:0018/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , , |

Ticaret unvanı tacirleri; marka ise farklı ticari işletmelere ait mal ve hizmetleri diğerlerinden ayırt etmeye yarar ve bu amaçla kullanılır. Ticaret Kanunu, ticaret unvanı tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve sair evrakı oluşturup imzalarken kullandığı bir isimdir. Ticaret unvanın, işletmeye ait mal ve hizmetler üzerinde tüketicilere markasal bir çağrışım yapacak şekilde kullanılması [...]

17 06/2017

MARKA HÜKÜMSÜZLÜK BİLİNÇLİ BENZERLİK

2017-06-16T00:47:55+03:0017/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|

Marka hükümsüzlüğü davasında önceye dayalı marka sahipliği iddiasında davacıya ait üç marka ve fiili kullanımı açısından sonradan tescil edilen marka karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada markaların görsel unsurlarlarının renk, kompozisyon açısından bilinçli olarak bir araya getirildiği ortaya çıktığı için markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Markanın hükümsüzlüğüne konu kararda her ne kadar eski 556 sayılı KHK dönemine ait olsa [...]

13 06/2017

Marka asgari seviyede ayırt edicilik

2017-06-17T11:00:10+03:0013/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , |

Marka avukatı açısından başvurunun Türkçe ve yabancı dillerde bir anlamı olmayan, türetme bir sözcüktür. Okunuşu itibariyle doğrudan tanımlayıcı mahiyet taşımayan bir markadır. Markalı ürünün ortalama alıcısının varis çoraplarını kullanacak olan genellikle yetişkinler veya ürünü tavsiye edecek ya da satacak doktorlar ve eczacılardır. Markanın çekişmeli ürünler için zayıf da olsa asgari seviyede ayırt edicilik taşımaktadır. 11. [...]

Go to Top