25 01/2015

Yargıtay 2014 – 12813 – Belge Hükümsüz Olsa Da Haksız Rekabet Koruması

2015-01-25T17:45:16+03:0025/01/2015|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 6601 Karar: 2014 / 12813  Karar Tarihi: 03.07.2014 Davalı-karşı davacı karşı dava dilekçesinde davalının eyleminin aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, karşı davacı adına tescilli faydalı model belgesinin dava tarihi itibariyle geçersiz kılınması nedeniyle esasen bu [...]

28 12/2014

Yargıtay 11. HD 2011-1319 – 2013-1525 Hükümsüzlük Kararının etkileri

2014-12-28T10:18:59+03:0028/12/2014|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2011/1319 KARAR NO : 2013/1525 Tarih: 24.01.2013 Davacı vekili, müvekkili şirket adına TPE nezdinde tescilli faydalı model belgesi ile koruma altında bulunan “Emniyet Silindirli Omurga Açık Vida ve Kanca Kapağı” adlı buluşun davalı şirketler tarafından müvekkilinin izni olmaksızın taklit edilerek üretildiğini, pazarlandığını ve sair şekillerde ticaret alanına çıkarıldığını, [...]

27 04/2011

Yurt dışında patentli ürün Türkiye’de korunur mu? Yargıtay 4 Mart 2008

2011-05-02T17:34:20+03:0027/04/2011|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Başkanlığı 4 Mart 2008 Esas No: 2006/11131 – Karar No: 2008/2607 Yurtdışında Tescilli Patent- Türkiye’de Tescil Edilmemiş Olan Buluşların Korunması -551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 133/2. maddesi – Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesi Patent ve faydalı model hakkında düzenleme getiren 551 sayılı KHK’de Türkiye’de tescil edilmemiş olan [...]

30 11/2004

İNCELEMELİ PATENT VERİLMESİ 11. Hukuk Dairesi 2003/5081 E., 2004/303 K.

2011-05-02T17:36:47+03:0030/11/2004|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

11. Hukuk Dairesi 2003/5081 E., 2004/303 K. 557 sayılı khk.nin 62. Maddesinde düzenlenen incelemeli patent verilmesi prosedürü gereğince ilk ve ikinci inceleme sonucu saptanan eksikliklerin ve görüş ayrılıklarının giderilmediğine karar verilmesi halinde, başvuru sahibine, karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için üç aylık süre verileceği; anılan khk.nin uygulama şeklini gösterir yönetmelik hükümlerine göre de, verilen süre içerisinde [...]

Go to Top