16 16/06/2017

Tecavüz için istemler üründe bulunmalıdır.

2017-06-17T10:59:29+00:00 16/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , |

Patent veya faydalı model belgesinden doğan hakların ihlal edildiğinin kabul edilmesi için davalının ürettiği ürünlerde tescile konu belgedeki istemlerdeki unsurların tamamının aynen ve eşdeğerlerinin bulunması gerekir. Bu karşılaştırma oldukça basit yapılmaktadır. Bu istemlerle korunan içerik üründe  yoksa genellikle tecavüzün de olmadığı sonucuna gidilmektedir. 11. Hukuk Dairesi 2015/15584 E. , 2017/2767 K., 09/05/2017 Davacı avukatı, müvekkilinin Depreme [...]

15 15/06/2017

FAYDALI MODEL – PATENT TEKNİKTE UZMAN KİŞİ UYGULAMA – 11. HD 2017/2740 K.

2017-06-15T01:09:41+00:00 15/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|

Patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü davalarında tarifname ve istemlerin yetersizliği çok fazla davalara konu olmamaktadır. Daha çok yenilik unsurunun tartışmalarını görmekteyiz. Faydalı modelin hükümsüzlüğü hakkındaki karar her ne kadar yürürlükten kalkan 551 sayılı KHK m.165-1-b kapsamında ele alınmışsa da aynı madde yeni SMK m.92 f.1'da tekrar edildiği için karar değerlendirmeye alınabilir. Karara konu olayda [...]

14 14/06/2017

Patent ve faydalı model bütün unsurların yer alması

2017-06-11T13:08:29+00:00 14/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , , , |

Patent ve faydalı modelin istemleri ile ihlal ettiği iddia edilen belgenin istemleri karşılaştırılır ve bütün istemlerin varlığı aranır. Belge ile karşılaştırılmıyorsa tecavüz olduğu iddia edilen ürün ile belge karşılaştırılır. Sadece ürünlerin amacının aynı olması tecavüzün varlığını göstermez. Eş değer geliştirmeler ile de ihlalin varlığı araştırılması gerekir.  Bu unsurlar yoksa tecavüzün gerçekleşmediği sonucuna gidilir. 11. Hukuk [...]

12 12/09/2015

İPTAL EDİLECEĞİNİ BİLEREK NEDEN BELGE ALINIR?

2015-09-13T14:00:32+00:00 12/09/2015|Categories: Patent Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

Daha önce değindiğimiz gibi Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belgeleri, TPE tarafından, koruma şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın verilmektedir. Diğer bir deyişle, bu koruma modelleri bakımından esas inceleme yapılmamaktadır. Nedeni, anılan belgelerin ucuz, seri ve kolayca alınarak sistemin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Böylece özellikle orta ölçekli yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun bir model oluşturulmak istenmektedir. [...]

7 07/12/2011

İstanbul için Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri’nin Yetki Bölgeleri

2015-07-29T20:22:23+00:00 07/12/2011|Categories: Fikri Haklar, Marka Hukuku, Patent Hukuku, TASARIM HUKUKU|

Aşağıda sık sorulan bir meslektaş sorusu olan İstanbul yetkili mahkeme meselesinin cevabı yer almaktadır. 18.09.2007 tarih ve 386 sayılı H.S.Y.K. Kararı ile Kartal Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinin İstanbul Anadolu Yakası olarak, Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin yargı alanının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Yargı çevresi olarak, Beyoğlu Fikri ve Sınai [...]