24 06/2017

TASARIM ve MARKA KARŞILAŞTIRMASI

2017-06-24T11:07:12+03:0024/06/2017|Categories: Marka Hukuku, Tasarım Hk. Yargıtay Kararları, TASARIM HUKUKU|Tags: , |

Tasarım ile marka bazen karşılaşabilmektedir. Özellikle tüketici nezdinde belirli bir tanınmışlığa ulaşmış markalarda karıştırılma ihtimali artmaktadır. Tüketici grubunun da çocuklar olduğu ürün gruplarında bu ihtimal daha da artmaktadır. Bir tescilin en önemli hükümsüzlük sebeplerinden birisi de kötü niyet halidir. Bu durum her olayda gerçekleşmez fakat somut olayda bir şekilde başvuru yapan kişinin önceki hak sahibinin [...]

23 06/2017

TASARIM TESCİLİNİN YENİLİK UNSURU 11.HD 2017/2702

2017-06-23T12:35:25+03:0023/06/2017|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları, TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

Tasarım tescili belgelerinin iptalindeki ön önemli dayanak yenilik unsurudur. Yenilik konusunda başvuru tarihinden önceki sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki ürünlerle bir karşılaştırma yapılmaktadır. Fakat önemli olan üçüncü şahıs ürünlerinin başvuru tarihinden önce olduğunun ispatlanmasıdır. Bu ispattan sonra mahkeme bu ürünlerle iptali istenen tasarımı karşılaştırmaktadır. Aşağıdaki karar her ne kadar yürürlükten kalkan 554. sayılı KHK dönemine [...]

12 06/2017

Anonim tasarım ile belirgin farklılık – 11.HD 2017/2793 K.

2017-06-12T11:38:33+03:0012/06/2017|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları, TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

Tasarım tescilinde yenilik önemli unsurlardandır. Yenilik mutlaktır ve Türkiye dışındaki ürünlerin karşısında da yenilik ararız. Tasarımın önceki tasarımlardan yenilik açısından ayrılmasında tasarım üzerindeki görünen unsurların katığı ayırt edicilik dikkate alınacaktır. Genellikle de anonim olan tasarımlarda da bu unsur gündeme gelir. İşte bu durumda da çok önceden var olan anonim tasarım arasındaki belirgin farklılık aranacaktır. Aksi [...]

15 02/2015

Tasarımın Hükümsüzlüğü İçin Somut Delil Gerekir

2016-11-05T22:49:43+03:0015/02/2015|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları, TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , |

TECAVÜZÜN TESPİTİ VE MENİ DAVASI HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİNİ GEREKTİREN BİR TASARIM ÖRNEĞİ DOSYAYA SUNULMADIĞI SOMUT HERHANGİ BİR DELİLE DAYANMAYAN SOYUT İFADELER ESAS ALINARAK TASARIMIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 10900 Karar: 2014 / 711 Karar Tarihi: 14.01.2014 "Asıl dava, tasarıma tecavüzün tespiti, men'i, maddi ve manevi tazminat istemine; karşı dava, davacı tasarımlarının [...]

24 12/2010

KÖTÜ NİYETLİ TASARIM TESCİLİ VE İPTAL HUKUK GENEL KURULU K. 2008-507

2011-05-02T17:35:22+03:0024/12/2010|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2008/11-501 K. 2008/507 T. 16.7.2008 DAVA : Taraflar arasındaki "markaya tecavüzün tesbiti-men'i ve hükümsüzlüğü" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.12.2005 gün ve 23-303 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 03.07.2007 gün ve [...]

Go to Top