24 03/2004

Tasarım tazminat

2017-10-02T12:09:57+03:0024/03/2004|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları|Tags: |

Tasarım tazminat davaları ile ilgili aşağıdaki karar her ne kadar 554 Sayılı KHK dönemine ait olsa da Sınai Mülkiyet Kanunu açısından da uygulanabilir. 554 sayılı khk. Hükümlerine göre, 48. Maddede sayılan fiilleri işleyen kişilerin tasarım hakkı sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlü olduğu, zararın sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca tasarımdan doğan haklara tecavüz dolayısıyla yoksun [...]

27 02/2003

TASARIM HAKKI SAHİPLİĞİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE HAK SAHİBİ ADINA TESCİL

2017-09-04T20:24:07+03:0027/02/2003|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

Tasarım hükümsüzlüğü davası ve tasarım hakkı sahibinin tespiti davasının aynı dava da açılabileceğine dair aşağıda karar yr almaktadır. Her ne kadar yürürlükten kalkan 554 Sayılı KHK dönemine ait olsa da yürürlükteki Sınai Mülkiyet Kanunu açısından da uygulanabilir bir karardır. 11. Hukuk Dairesi 2002/12227 E., 2003/1712 K. Davalı tasarımının hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemini içeren davada, davacının [...]

Go to Top