19 08/2015

TASARIM HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI – YENİLİK VE AYIRT EDİCİLİK

2016-11-05T22:49:41+03:0019/08/2015|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , , , , , , |

Bir tasarımın 554 sayılı KHK'nın koruma kapsamında korumadan faydalanabilmesi için 5., 6. ve 7. maddeler uyarınca yenilik ve ayırt edicilik niteliklerine sahip olması gerekir. 5. maddede tasarım belgesi almanın genel şartları (yenilik ve ayırt edicilik unsuru), 6. madde "yenilik" unsuru, 7. madde de ise "ayırt edicilik" unsuru düzenlenmiştir. Tasarımın elde edilmesinde harcanan dikkat, çaba, para, tecrübe aktarımı gibi hususların [...]

15 02/2015

Tasarımın Hükümsüzlüğü İçin Somut Delil Gerekir

2016-11-05T22:49:43+03:0015/02/2015|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları, TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , |

TECAVÜZÜN TESPİTİ VE MENİ DAVASI HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİNİ GEREKTİREN BİR TASARIM ÖRNEĞİ DOSYAYA SUNULMADIĞI SOMUT HERHANGİ BİR DELİLE DAYANMAYAN SOYUT İFADELER ESAS ALINARAK TASARIMIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 10900 Karar: 2014 / 711 Karar Tarihi: 14.01.2014 "Asıl dava, tasarıma tecavüzün tespiti, men'i, maddi ve manevi tazminat istemine; karşı dava, davacı tasarımlarının [...]

12 01/2015

Tasarımların Teknik Zorunluluğun Sonucu Olarak Ortaya Çıkan Görünüme Sahip Olma

2015-01-12T01:22:25+03:0012/01/2015|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , |

Daha önce de belirtildiği üzere tasarıma ilişkin düzenlemelerde asıl olan, bir ürünün dış görünümüdür. Hukuk düzenlerinin koruduğu da bu görünümdür. Ancak her tasarımda, esas olarak ürünün biçimiyle işlevi bir arada düşünülür ve ürünün teknik özellikleri ile dış görünümü birbiri içinde erir. Ürünün bizatihi kendisi, tasarımın koruması dışındadır (Suluk, C: Tasarım Hukuku, s.420.). Tasarım, bir ürünün [...]

3 01/2015

Tasarımın Yeni ve Ayırt Edici Nitelikte Olmaması

2015-01-03T23:34:56+03:0003/01/2015|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , |

EndTasKHK'nin 43/1-a bendi uyarınca "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen koruma şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse" tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilir. EndTasKHK m. 6/1'de yenilik kavramı açısından dünyada yenilik (mutlak yenilik) ölçütü esas alınmıştır. Buna göre tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa söz konusu [...]

30 12/2014

Tasarımların Hükümsüzlüğü

2015-07-28T00:20:12+03:0030/12/2014|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , |

I - Hükümsüzlük Kavramı Tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir tasarımın bazı durumların varlığı halinde tasarım hakkının son bulmasına hükümsüzlük denir. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de hükümsüzlüğü ifade etmek için iptal sözcüğü de kullanılmaktadır. Ancak aynı hukuki durumu, yani hükümsüzlüğü ifade etmek için farklı terimlerin kullanılması yerinde olmamıştır (Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet [...]

Go to Top