Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla il ve ilçe merkezlerinde hakem heyetleri bulunur. Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır. İl Hakem Heyetleri her yıl Bakanlık tarafından açıklanan değerin altındaki uyuşmazlıklara bakamaz.
Heyet genel olarak ücret iadesi, malın değişimi ya da bedelinde indirim kararı verir. Verilen kararlara karşı da tarafların Tüketici Mahkemesinde itiraz etme hakkı vardır. İtiraz edilmez ise karar kesinleşir ve icra yoluyla verilen karar yerine getirilebilir.

Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunulabilir, Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi sıfatıyla uyuşmazlığa bakar. Genel olarak e-ticaret sitelerinde çok büyük rakamlarla satışlar yapılmadığı için Tüketici Mahkemeleri ile sık sık karşılaşılmaz. İlgili bedel her yıl bakanlıkça güncellenir. Bu rakamın altındaki talepler için mutlaka İlçe Hakem Heyetine başvurulması şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerden gelen şikayetleri değerlendirmekte ve şikayet edilen kuruma haber vermeksizin müfettiş göndererek yerinde denetimler yapılmaktadır.

www.tuketici.gov.tr adresinden online olarak şikayetler kabul edilmektedir. E-Ticaret siteleri açısından, satılan bir ürün ya da hizmet kapsamında bu kuruma bir şikayet giderse bakanlık müfettişlerinin şirket merkezine gelmesi ve şikayete konu işleme ilişkin tüm evrakları incelemesi çok olasıdır. Yerinde yapılan inceleme neticesinde bir tutanak tutulur ve tüketicinin talebi yerinde ise iade vs gibi işlemin yapılması idari açıdan karara bağlanır.