Geçen yazımızda fotoğrafların nasıl telif haklarına konu olduğuna değinmiştik, bu yazımızda mahkeme aşamasında tartışılacak konuları ele alacağız, aslında bu konuyla ilgili problemi olanlara biraz yol göstermeye çalışacağız.

Bir fotoğrafın izinsiz olarak ticari bir eserde kullanılması halinde bu fotoğrafı çeken kişinin bazı hakları oluşmaktadır. Yeri gelmişken fotoğrafı çekilen kişi ile fotoğrafı çeken kişinin farklı unsurlar olduğunu, fotoğrafı çekilen kişinin de örneğin ünlü bir şahıs olması durumunda koruma kapsamında olduğunu belirtmeliyiz. Biz bu yazımızda fotoğrafı çekenler açısından konuyu değerlendireceğiz.

Öncelikle söz konusu fotoğrafın hak iddia eden kişiye ait olup olmadığı araştırılacaktır. Bunun ispatı için örneğin daha önce bu fotoğrafın lisans verilerek yayınlandığı dergiler örnek gösterilebilir.

Bunun ardından fotoğrafın eser niteliğinin bulup bulunmadığı tartışılacaktır. Yani her fotoğraf koruma kapmasında değildir, bunun ayrımını bilirkişiler yapmaktadır. Peki bu ayrımın kanuni kaynağı nedir? Fotoğraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) 4. maddesinin 5. fıkrasında, fikir ve sanat eserleri çeşitleri arasında güzel sanat eserleri içinde gösterilmişlerdir. Bir fotoğraf eserinin FSEK korumasından yararlanabilmesi için sanatsal bir yanının olması, yahut eser sahibinin kişiliğini, tarzını, emek ve becerisini yansıtması gerekir.

Eser niteliğindeki bu fotoğraflar, eser sahibinin tasarrufundadır, dilediği gibi kullanır ve eser sahibinin izni ve rızası olmaksızın yayınlanamaz, kullanılamaz. Aksi davranış, FSEK ve Borçlar Kanununda maddi ve manevi tazminat davalarına, hatta FSEK ve TCK?nda da yer alan hapis cezalarına konu olacaktır.

2011-05-02T17:35:24+00:00 29/11/2009|Categories: Fikri Haklar|
Önceki yazıyı okuyun:
Fotoğraf ve Telif Hakları

Fotoğraflar çeken, çektiği profesyonel fotoğrafları satan birçok kişi vardır. Bazen bu fotoğraflar izin alınmadan farklı farklı yerlerde kullanılmaktadır. Bu durumda...

Kapat