Fotoğraflar çeken, çektiği profesyonel fotoğrafları satan birçok kişi vardır. Bazen bu fotoğraflar izin alınmadan farklı farklı yerlerde kullanılmaktadır. Bu durumda hakkı ihlal olan bu kişi ne yapmalıdır?


Öncelikle profesyonel iş yapan herkes mutlaka ama mutlaka eserlerinin maddi haklarını birilerine devrederken yazılı bir sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşme ileride çıkacak uyuşmazlıklar önemli bir ispat vasıtasıdır.

Örneğin fotoğraflar çekerek para kazanan Ali, bir dergi için belli bir konuda fotoğraflar çekmiş olsun. Ali ile dergi arasında bir telif hakkı sözleşmesi yapılacaktır ve Ali?nin fotoğrafları bu dergide sözleşme çevresinde yayınlanacaktır.

Buraya kadar normal bir ticaret ilişkisi vardır. Ama Ali, dergi için çektiği fotoğrafların başka bir basılı eserde yayımlandığının haberini alır hatta bu internette sitelerinde de izin yayınlanmaktadır. Ali ne yapmalı?

Ali, FSEK m.84’de düzenlenen koruma konusu, eser niteliğinde olmayan ‘işaret, resim veya ses nakline yarayan araçlardır’. Bu bağlamda her nevi fotoğraf FSEK kapmasında koruma alanı bulacaktır.

Fotoğrafların üçüncü bir kişi tarafından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltması veya yayımlanması durumunda, haksız rekabete ilişkin hükümleri uygulanır(FSEK m.84/11). Haksız rekabet, Borçlar Kanunu’nun 48. maddesinde ve Türk Ticaret Kanunu’nun 56-65. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, haksız rekabette bulunan kişinin tacir olması da gerekli değildir (FSEKm.84/II). Fotoğrafların koruma süresi 25 yıl olarak tespit edilmiştir.