Bu hafta ama bir o kadarda hayatımızın içine girmiş olan bir telif hakkından bahsedeceğiz, konumuz televizyon eserlerinde telif hakları?
Televizyonun artık hayatımızdaki yerini tartışmaya gerek yok fakat her gün en az 5 saat ayırıp izlediğimiz bu programlardaki emeklerin karşılığı acaba nedir?


Bu konuyla ilgili yasamız, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)?dur, bir çok değişiklik yapılan kanun metninde henüz istenilen düzeye ulaşılabildiğini söylemek mümkün değildir. Bir yanda büyük maliyetlerle kurulan ve tek geliri reklam olan televizyon kuruluşları bir yanda da bu beyaz camın içeriğini dolduran sanatçılar, yazarlar, müzisyenler vs..
FSEK fikir ve sanat eserlerini 4 ana grupta toplamıştır ve sinema bu gurubun 4.südür. Ve kanunun 5 maddesinde şöyle ifade edilmiştir: ?Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.?
Sinema eserinde ifade aracı hareketli resimlerdir ve tek kare fotoğraflar ayrıca düzenlenmiştir. Bu resimler yan yana (1 saniyede 24 kare) sıralanmasıyla hareketli bir resim oluşur. Bu noktada sözcükler bir yazar için ne ise, notalar bir müzisyen için ne görev görüyorsa resimler de sinema için aynı amaca hizmet eder.

Kanun?da ?tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen? şeklinde ifade ile değişiklikten önceye göre daha geniş bir teknik alan hedeflenmiştir. Zira bilindiği gibi bazı filmler sinema salonlarında gösterilmeden sadece ?televizyon filmi? adı altında yapılmakta ve yayınlanmaktadır.
Televizyon yayını için önceden üretilen veya yayın esnasında kaydedilen filmler, (televizyon filmi) tespit veya diğer bir surette sabitleştirme yapılmışsa, ortaya çıkan eser gerçek bir sinema eseridir.

FSEK, televizyon eserlerine ilişkin bir hükmü içermiyor. Fakat çeşitli hükümlerde televizyon kuruluşunun komşu haklarını düzenleyerek bu kurumların haklarını da koruma altına almıştır. Televizyon canlı yayınlarında amaç direkt olarak bir kayıt almak değildir, alınan kaydın da amacı arşiv tutmaktır. Telif hukuku açısından eserin geçiciliği veya devamlılığı önemli değildir. Fikri bir içerik televizyon yayını yoluyla geçici de olsa kanunda belirtildiği şekilde üretilen ve gösterilen görüntüler bu kapsamdadır.