12 BANKA FAİZ İÇİN TAZMİNAT DAVASI

2016-11-05T22:49:38+03:0003/10/2016|Categories: Genel Hukuk, Haberler|

12 banka faiz iadesi için dava ihtimali gündeme geldi.

2007 – 2011 tarihleri arasında 12 adet bankanın faiz oranlarını belirlerken birlikte hareket ettiklerine dair iddialar üzerine Rekabet Kurumu 2013 yılında inceleme başlatmıştı. Kamu ile paylaşılan soruşturma içeriğinde bankaların bir uzlaşma (birlikte hareket edip faiz oranlarını belirleme) durumu  ortaya çıktı.

Rekabet Kurumu yaklaşık 170 sayfa rapor sonucunda 12 adet bankaya büyüklüklerine göre para cezaları verdi. Her bir banka ayrı ayrı idare mahkemesine avukatları ile başvurdu ve yerel mahkemede konu değerlendirildi ve Rekabet Kurumunun kararının iptal talepleri reddedildi. Bütün bankalar yine ayrı ayrı Danıştay’a başvurdular ve yine sonuç değişmedi, yerel mahkemenin kararı onandı. Yani hukuksal süreç de tamamlanmış oldu.

Konumuz olmadığı için bu karardaki bankaların isimlerini yazmıyoruz fakat devlet bankalarının da arasında bulunduğu bu bankaların hepsi de büyük bankalar. Yani 2007 – 2011 arasında siz veya bir yakınınız kredi kullanmışsa bu bankalardan olması çok büyük bir ihtimaldir. 

banka kredi faiz dava

Hangi Krediler İçin Dava Açılabilir?

Kredi kartları, taşıt kredisi, konut kredisi, ticari krediler ve benzeri bütün hizmetler bu kapsamda ele alınacaktır. Öncelikle kredi kullanılan tarihi netleştirmek gerekiyor. İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarında bir tarih yok. Tarih aralığını Rekabet Kurumu’nun soruşturmasına göre tayin edebiliriz. 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında gerçekleşen ve kredi, mevduat ve kredi kartı hizmetleri açısından konu ele alınabilir.

Tazminat Davasında Zarar Nasıl Hesaplanacak?

Rekabet Kanunu’na aykırı hareket eden bankaların birlikte hareket etmesi sonucu zarar gören kredi kullanan banka müşterilerinin tazminat davası açma hakkı doğmaktadır. Buradaki tazminatın dayanağı bankaların gerçekte daha düşük olması gereken faiz oranını anlaşarak daha yüksek bir faiz oranından işlem yapmasından kaynaklanmaktadır. Soruşturma dosyası incelendiğinde bankaların 2007-2011 yılları arasında uygulanan faiz oranları olması gerekenin yüzde 10 daha üstünde belirledikleri anlaşılıyor. Yani bu 4 yıl boyunca kredi kullananlar, olması gerekenden daha fazla faiz ödemiş ve buna bağlı olarak zarara uğratılmışlar.

Burada bankalardan talep edilecek tazminat miktarı bankaların Rekabet Kurumu soruşturmasına konu olan birlikte hareket edip faiz oranlarını belirledikleri için uğranılan zararla ilgilidir. Faiz oranı üzerinde anlaşma olmasaydı, gerçek bir rekabet olsaydı, faiz oranı ne olurdu üzerinden mahkemeler bir inceleme yapacaktır. Rekabet Kurumunun soruşturma dosyası ve devamı yargı süreci bu davalar için çok kıymetli bir delildir. Yine de mahkemeler her banka ve her dönem için olması gereken faiz oranını belirleme yoluna gidebilirler.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre hakim talep halinde zararın 3 katına kadar bir oranda tazminata hükmedebiliyor. 

Bireysel krediler için Tüketici Mahkemesinde, ticari krediler için Ticaret Mahkemesinde dava açılabilir.

Hukuki Dayanak Nedir?

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 57. maddesinde, “Her kim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur”, 58. maddesinde ise “Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir. Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.” 

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
ESER PARÇALARININ KORUMASI

Eser Parçalarının Korunması Eser sahibine tanınan haklar, eserin bütününü ve parçalarını kapsar (FSEK m. 13. 2. cümle). "Eser sahibine tanınan...

Kapat