İnternet bazı alanlarda sınırları kaldırmış olabilir ama konu vergi olunca devletler kontrolü elden bırakmak istemiyor. Vergi kaçırma ile vergiden kaçınma arasında ince bir çizgi vardır. İşte vergiden kaçınan Apple gibi dünya devi olunca her açıklaması hem devletleri hem de rakiplerini hareketlendiriyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, bir ABD şirketi olmasına rağmen vergilerinin önemli bir kısmını İrlanda’ya ödüyor. Tim Cook “En çok para veren en vatansever oluyor diye bir şey yok. Şu anki vergi kanunu, gelirlerimizi İrlanda’da tutabileceğimizi ya da ABD’ye geri getirebileceğimizi söylüyor” şeklinde vergi mevzuatı ile ilgili sıkıntısını dile getiriyor.

Benzer tartışma Türkiye’de de mevcut, Apple kadar büyük olmasa da ülkemiz için önemli olan bazı şirketlerin vergi avantajı sebebiyle Kıbrıs’ı tercih ettiği bilinen bir gerçek. Bu konuda genel yaklaşım vergi kaçırmak değil vergiden kaçınmak olduğu yönünde, mevzuata aykırı olmadığı sürece vergi kaçırma gündeme gelmeyecektir. Bu sebeple bu verginin ülkemizde kalması için, dijital işlere uygun özel bir düzenleme yapılmadığı sürece şirketler bu tercihi yapabilirler.