“Olağanüstü Hal Kapmasında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (670 sayılı KHK)’nın 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, OHAL kapsamında kapatılan veya devredilen kurumlardan alacakları olanlar için süre belirlenmiştir. Kararname tarihi olan 17.08.2016 tarihinden itibaren 60 günlük hak düşürücü süre içerisinde tedbirlerin yürütülmesi konusunda yetkilendirişmiş olan Maliye Bakanlığı ya da Vakıflar Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Alacaklıların, alacaklarını ispat eder nitelikteki defter, kayıt ve belgelerle ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
KHK670 m4f5

17.08.2016’den sonra kapatılan şirketlerden alacakları olanlar da kapatılma tarihinden itibaren 60 günlük hak düşürücü süre içerisinde müracaat etmeleri gerekecektir. Bu süre içerisinde müracaatların yapılmaması halinde bu alacaklar için hak kaybı yaşanacaktır.

Bu kapsama giren veya girecek olan bir alacak söz konusu ise şirketlerin durumunu takip edip, tedbir uygulanmışsa veya uygulanacak olursa ilgili süre içerisinde resmi müracaatları yapmanızı tavsiye ederiz.

Kayyım (kayyum) atanan şirketlerin ise ticari hayatı devam etmektedir. Yine de bu şirketlerin kapatılma veya devredilme ihtimaline karşı yakından takibi yerinde olacaktır.