Son günlerde SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yansıtılmayan zamların ne şekilde
alınabileceği gündemi oldukça meşgul etmektedir. Temyiz aşamasında olan dosyada
iki hak iddiası bulunuyor.
Birincisi 01.11.2002 tarihinde yayımlanan 2002/4847 sayılı BKK ile SSK ve Bağ-
Kur aylıklarına aynı dönemde memur aylıklarına yapılan zam kadar zammın Aralık
2002 ayında yapılacağı vaadinin 17.01.2003 tarihinde yayımlanan ve daha yüksek bir
zam içeren 2003/5145 sayılı BKK ile 01.11.2002 tarihinden geçerli olarak kaldırılmış
olması. Bu konudaki talep yükseltmenin yapılacağı Aralık 2002 ayında 2002/4847
sayılı BKK’nin hala yürürlükte olduğundan bahisle bu BKK’de öngörülen zammın
yapılması gerektiği halde yapılmadığı savını içeriyor.

İkinci talep 2006 yılında memur maaşlarına yapılan zamların ve enflasyon
farklarının yasal prosedüre göre SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yansımadığı noktasından
çıkmaktadır.

Söz konusu talepleri içeren dosya Yerel Mahkemece kabul edilmiş olup
Yargıtay’dan dönüşü beklenmektedir. Dava açacak olan SSK ve Bağ-Kur
emeklilerinin şu aşamada Yargıtay’daki dosyanın dönüşünü beklemelerini
önermekteyiz. Öyle ki; Yargıtay yerel mahkeme kararını bozar ise boş yere dava
masrafı çıkacaktır.