2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununda Trafik Kazası; Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay olarak tanımlanmıştır. Ancak Soysal güvenlik uygulamaları açısından trafik kazalarında da önem arz eden en önemli husus kazazedenin öncelikle hizmet akdine istinaden çalışıyor olması ve işveren tarafından görevle, işveren adına işi ifa ederken olayın meydana gelmesidir.

Örneğin bir işverene ait olan bir kamyonla, sipariş üzerine yükü bir yerden başka bir yere nakil ederken sevk ve idaresindeki kamyonla kaza geçiren kişinin hizmet akdine istinaden çalışıyor olması halinde geçirdiği kaza iş kazasıdır. Aynı şekilde kamyonda hizmet akdine istinaden çalışan muavin ve diğer kişilerin bulunması halinde bunların da maruz kaldıkları kaza iş kazası kapsamındadır.

 

Trafik İş Kazasına İlişkin Özet Yargı Kararları

T.C.

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

ESAS: 1995009845

ÖZET: Ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle kusurlu bir şekilde bir başka araca çarparak yaralanan sigortalı; olay, iş kazası olmayıp hastalık sigortası kolunu ilgilendirdiğinden ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı kasti, ya da kasti suç sayılır eylemleri kapsamadığından geçici iş görmezlik ödeneğinden yararlanamaz.

 

 

T.C.

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 1995007796

 

ÖZET: İşveren vekili durumunda olan ve işverenin her türlü işlerini takiple görevlendirilen kimsenin, olay günü izinli olmayıp görevli olduğunun saptanması halinde, uğradığı trafik kazasının iş kazası olarak kabulü gerekir.