Marka mevzuatımızda yapılan değişiklikle, alan adı kullanımında meşru bir bağlantının olmaması halinde bunun bir hak ihlali olduğu hükmüne yer verildi.
Peki nedir bu meşru hak?

Hukuk tarafından size verilmiş yetki diyebiliriz, en bariz örneği alan adının ticaret unvanınızla aynı olması durumudur.
Bu maddi neden mevzuata bu şekilde eklendi diye tartışmalar oldu farklı görüşler var ama benim görüşüm yeni ticaret kanunu buna neden oldu.

Yıllardır duyduğumuz şirketlerin artık bir web sitesi sahibi olma zorunluluğu var diyorduk, bu yeni ticaret kanunumuzun 1524’üncü maddesiyle mevzuatımıza girdi.
İşte bu durumda marka mevzuatımızın da düzenlenmesi gerekti ve internet burada tanındı.
Fakat marka ihlallerinde meşru hak olmaması koşulu getirildi.
O zaman ben Ticaret kanunundaki ödevimi yerine getirmek için web sitesi açtım aslında ihtiyacım da yoktu. Alan adını da başkasına ait bir marka ile benzer yaptım, yıldız-LTD şeklinde. Yıldız markası bana internet sitesi markasal kullanımdır diyerek tecavüz davası açtı.
Meşru kullanım varsa tecavüze hükmedilmeyecektir. Ki zaten ticaret unvanı var kişinin, marka sahibinin yapması gereken önce bu buna dayanak olan ticaret unvanını terkin ettirmektir. Peki hiçbir iltibas ihtimali yokken böyle bir iptal mümkün mü? Değil.

Peki alan adını tahsis ettiren web sitesini öyle kullanıyor ki elektronik ticaret yapıyor, anahtar sözcükler seçiyor yani rekabet yapacak ve kar elde edecek çalışmaları bu site üzerinden yapıyor, bu durumda bu meşru kullanım hakkının çizgisi aşılmıyor mu? Görüşüme göre aşılmaktadır, çünkü alan adıyla açılmış olan siteye neler yazılacağı ticaret kanun tasarımızda bildirilmiştir ve bu aynı ticaret unvanıyla sağlanan kullanım biçimidir. Faaliyetlerle karışıklığa yol açılıyorsa burada marka hakkı öne geçecektir. Önemli olan hangi sicile kayıt edildiği değildir, önemli olan kullanım biçiminin haksız bir kazanca yol açıp açmadığıdır. Marka hakkının ihlalinin varlığı halinde bu durumunun ticaret unvanı ile kanun tarafından verilen hak diyerek kullanılmasına izin verilmesi doğru olmayacaktır.

Bunlar benim kendi kanaatlerim henüz TTK yürürlülüğe girmediğinden elimizde içtihat bulunmuyor.