Değerli marka takipçileri geçen yazımızda sizinle benzer marka aynı sınıfta tescil edilmek istenirse neler olacağını değerlendirmiştik, bu hafta ise aynı marka benzer sınıfta tescil edilmek istenirse neler olur ona göz atacağız.

Öncelikle belirtelim ki temelde iki durumda arasında çok fark yok, her iki durumda da aynı kanun maddelerinden faydalanıyoruz. Fakat eğer sadece bu kadar olsaydı o zaman bizim de bu köşeyi işgal etmemizin anlamı olmazdı. Gelin her hafta yaptığımız gibi benzer durumda neler yapılır inceliklerine değinelim.

Bir şahıs bir başka markanın aynısını benzer sınıfta başvuruyorsa genellikle kötü niyetli olduğu varsayılır ve bütün uyuşmazlıkta bundan çıkar. Bu konuda açılan bütün davaların, yazılan bütün itirazların temel noktası müseccel markanın aynısı olan bir ibarenin benzer sınıfta tescil ettirilmesidir. Başvuruyu yapan kötü niyetli kişi, özellikle taklit ettiği markanın tescilli olmadığı ve karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu benzer bir sınıfta aynı marka ile başvuru yaparak, taklit edilen markanın halk arasındaki tanınmışlık derecesinden faydalanıp haksız kazanç elde etme amacında olur.

Kanun koyucu, başvurusu yapılan markanın, müseccel markayla aynı olması ve benzer mal ve hizmetleri kapması halinde başvurunun red edileceğini 556 sayılı KHK’nin 8. maddesinde hükme bağlamıştır. Benzerliğin tespitinde piyasanın anlayışı ile halkın karıştırması ihtimali esas alınmalıdır. Aynı mallarda karıştırılma ihtimali yüksek olduğu gibi mallar arasında benzerlik oranı yükseldikçe karıştırılma oranı da yükselir. Buradaki benzerlik markadaki benzerlik değil, ürün ve hizmetler arasındaki benzerliktir.

Markalar arasındaki benzerlikte, iki ibarenin görsel benzerliği üzerinde yoğun olarak durulurken, sınıflar arası benzerlik durumunda bu yoğunluk iltibas ihtimalinin ispatına kayar. Markanın aynısının benzer sınıfta kullanılması suretiyle alıcının zihninde gerek emtiaların gerekse müteşebbisin kaynağı açısından yanlış kanaatler uyandırılmakta ve bunların aynı yerden sürüldüklerinin düşündürülüp, bu yönde çağrışımlar yaptırılmaktadır. Yargıtay “EVİTA” markasının konu edildiği kararında, benzer şekilde hükme vardıktan sonra, hazır giyim ürünlerine ilişkin marka ile genel tekstil türevi olan havlu, çarşaf markasını özdeş bulmuş ve orta düzey tüketicinin yanılgıya düşürebileceği sonucuna varılmıştır.
Şayet başvuru kabul edilirse tescilli markanın gücünün ve etkileme alanının azalması gündeme gelecektir. Tüketici, bildiği ve güvendiği markayı üreten firmanın farklı alanlarda da üretim yaptığı düşünecektir. Benzer mal ve hizmetlerde kullanılan marka, müseccel markadan düşük kaliteli olacağından zamanla müseccel marka itibarını yitirecektir.

Aynı markanın benzer sınıflarda tescili için başvurulması halinde yazımıza konu ettiğimiz unsurları itiraz dilekçemize eklememiz faydalı olacaktır.