Benzer Markalarla Mücadele

2011-05-02T17:36:17+03:0022/04/2007|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , |

Değerli marka takipçileri, sizlerden gelen elektronik postalardan anlaşılmaktadır ki; markaların benzer olup olmadığı ve markanın tescil edilmesi halinde tüketici nezdinde iltibasa neden olup olmayacağı konusu birçok okurumuzun ortak sorunudur. Bu sefer sorun olarak inceliyoruz çünkü okurlarımız tescilli ettirdikleri markaların benzerlerinin piyasada dolaştığını ve ne yapabileceklerini sormaktadırlar.

556 sayılı KHK’nin 8. maddesi şu şekildedir; “Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.”

Kanun koyucu, başvurusu yapılan markanın, müseccel markaya benzer olması ve benzer mal ve hizmetleri kapması halinde başvurunun red edileceğini hükme bağlamıştır. Benzer kullanmanın ikinci unsuru, bu kullanımın iltibas ihtimali oluşturmasıdır. Tescilli markanın benzerinin kullanılması suretiyle alıcının zihninde gerek emtiaların gerekse müteşebbisin kaynağı açısından yanlış kanaatler uyandırılmakta ve bunların aynı yerden sürüldüklerinin düşündürülüp, bu yönde çağrışımlar yaptırılmasıdır. Zaten kişi kötü niyetli ise bu tescil başvurundan da beklentisi budur.

İltibasın tespitinde, markaların farklılıkları değil, benzerlikleri önemlidir. Alıcıların mal veya hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen, bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malların satan yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağımlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali ortaya çıkacaktır.

İltibas ihtimalinin tespitinde emtia veya hizmetin alıcısı olan kimselerin normal sosyal durumu, bilgi ve ayırt etme seviyesi göz önünde tutularak, bir emtia ve hizmet yerine diğer emtia ve hizmeti satın almalarının mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Alıcıları çocuklardan veya ev hanımlarından oluşan bir marka sahibi, kötü niyetli başvuru sahibini engelleyebilmelidir.

Başvurunun onaylanması halinde tescilli marka sahibinin markasının ayırt edici özelliği zarara uğrayacaktır, benzer markanın kullanılmasına izin verilmesi halinde başvuru sahibi firma bu durumdan haksız kazanç elde ederken markanın sahibi firma maddi ve manevi zarara uğrayacak, bu zararın dışında markanın maruf ve meşhur hale getirmek için yapılan tanıtım yatırımları boşa gidecektir. Başvuran firmanın ürünleri, tescilli marka sahibi firmanın ürünleri zannedilerek tercih edildiğinde de firmanın, müşteri nezdinde bu güne kadar ulaşmış olduğu güven sarsılacak ve ticaret hayatındaki saygınlık ve itibarı da zedelenecektir.

Yukarıda kısaca değindiğimiz gerekçeleri mutlaka yapacağımız itiraz başvurusunda dile getirmeliyiz. Bizlere elektronik posta ile ulaşan okurlarımıza köşemizde yer verirken daha ayrıntılı bilgiler için mutlaka bir uzmana danışmalarını tavsiye ediyorum, çünkü şu an itiraz masrafıyla kurtulabileceğimiz bir durumdan ileride çok daha büyük masraflarla engellenebilecektir.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Aynı Marka Benzer Sınıf

Değerli marka takipçileri geçen yazımızda sizinle benzer marka aynı sınıfta tescil edilmek istenirse neler olacağını değerlendirmiştik, bu hafta ise aynı...

Kapat